Ny chans att studera slakterier

I oktober gör vi en studieresa med besök på slakterier i norra och mellersta Sverige.

Efter Eldrimners studieresa till småskaliga slakterier i södra Sverige i maj blir det nu en ny resa, denna gång i mellersta och norra delen av landet.

Detta är en resa för dig som funderar på att bygga ett småskaligt slakteri. Oavsett hur långt du kommit i planeringen, och oavsett vilka djurslag du vill kunna ta hand om, får du här tillfälle att samla intryck, ställa frågor, ta del av andras erfarenheter och få en bättre grund för avvägningar samt inspiration till det egna projektet. Vi kommer att göra studiebesök på olika slakterier som antingen enbart slaktar gårdens egna djur, legoslaktar åt andra, gör både eller fungerar även som vilthanteringsanläggning. I vissa fall kommer det finnas charklokal, butik eller annat spännande att se utöver själva slakteriet.  Information om den aktuella lagändringen gällande slakt på härkomstgård ingår. 

Med oss på resan finns Anders Åkerberg som arbetar som slakterikonsult. Han har arbetat som senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket och har stort engagemang för det småskaliga och är specialiserad på bygg- och hygienfrågor, även om han kan hela processen när det gäller att planera och bygga ett slakteri. Detta är ett gyllene tillfälle att ha möjlighet att ställa frågor och få expertråd. Om du redan har ritningar, eller enbart enkla utkast till ritningar, kan du ta med dem för att få råd om exempelvis flödesschema.

Ur utvärderingen av den tidigare resan:
”Bra studiebesök och de var väldigt olika, vilket tillförde mycket.”
”Bra variation på slakterier. Bra med experten Anders med ombord.”
”Bredden i besök där vi fick se olika storlek på verksamhet, olika lösningar.”

Läs mer och anmäl dig här: https://www.eldrimner.com/utbildning/54052.studieresa_smaskalig_slakt.html

Kontakta Katrin Schiffer om du har frågor: katrin@eldrimner.com, 010-225 34 24.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB