Matlust matchar produkter med företag

MatLust Utvecklingsnod bygger upp en matchningsfunktion mellan mindre företag som vill ha sina livsmedelsprodukter legotillverkade och produktionsanläggningar som kan åta sig uppdrag.

MatLust Utvecklingsnod är en nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem – och driver samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Noden i Södertälje har byggts upp under flera år genom många olika utvecklingsprojekt med fokus på näringslivsutveckling, den offentliga måltiden, hållbara menykoncept och mycket annat.

Har ditt företag en produkt och söker en legotillverkare? Fyll då i en intresseanmälan. I formuläret beskriver du din produkt, vilken tillverkningsprocess som behövs och vilka råvaror som ska hanteras. Notera att intresseanmälan är kostnadsfri och den är inte bindande.

Din intresseanmälan sparas i MatLust databas. Om de hittar en bra matchning mellan din produkt och en legotillverkare kan de erbjuda dig kostnadsfritt stöd i arbetet med att få till ett bra samarbete. Om du är intresserad, fyll i intresseanmälan via den här länken:  https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=31d362b34c43.

Du kan läsa mer om MatLust Utvecklingsnods arbete med produktionsmatchning på https://matlust.eu/utveckla/produktionsmatchning/.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB