Ny risklassningsmodell beslutad

Eldrimner har varit med och lämnat flera remissvar.

Den 7 oktober 2022 beslutade Livsmedelsverket om den nya riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar och som fastställer hur mycket kontroll företag ska få.

Den nya modellen ersätter dagens riskklassningsmodell från och med 2024, men redan under nästa år kommer kontrollmyndigheterna att påbörja omklassningen av företag.

Alla livsmedelsföretag kontrolleras av en kontrollmyndighet. Hur mycket kontroll ett företag får beror på hur stor risk dess verksamhet kan utgöra. Risken beräknas med hjälp av en så kallad riskklassningmodell. Nu har Livsmedelverket fattat beslut om en ny modell, som från och med år 2024 ska ersätta dagens modell.

Läs mer om den nya modellen här: Ny riskklassningsmodell för livsmedels- och dricksvattenanläggningar beslutad (livsmedelsverket.se)

Läs Eldrimners remissvar här: Remissvar (eldrimner.com)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB