Fler mejerister utbildas

I Norge har ny utbildning startat.

De senaste åren har efterfrågan på hantverksost ökat, medan det varit brist på hantverksmejerister. Nu finns flera möjligheter att utbilda sig tack vare nya satsningar, bland annat in Norge. 

Mejerier runt om i Norden vittnar om brist på utbildade hantverksmejerister. Därför har föreningen Norsk Gardsost tillsammans med flera utbildningsinstanser skräddarsytt en utbildning i Norge. Hösten 2022 startar Fagskulen Vestland utbildningen Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling i samarbete med Sogn Jord- og Hagebruksskule och Trøndelag høyere yrkesfagskole i Trondheim.
– Det här är en milstolpe för oss. Hantverksmejerierna har varit sårbara och haft svårt att rekrytera personal, säger Turid Nordbø från Norsk Gårdsost.
Den nya utbildningen är två år lång och de studerande läser den delvis på distans. Efter avslutad utbildning får man examen i hantverksystning. Utbildningen riktar sig både till den som redan driver eller är anställd på ett hantverksmejeri eller den som vill ha möjlighet att få jobb eller starta eget. Utbildningen är också öppen för anställda på större mejerier som vill kompetensutveckla sig inom hantverksystning. Huvuddelen av utbildningen har fokus på praktisk mjölkförädling, men även marknadsföring och företagsekonomi ingår.

Eldrimners kurser eller utbildningar inom mejeri hittar du via eldrimner.com/utbildning.

(Foto: SJH.)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB