Risk för ökade kostnader med ny riskklassning

Eldrimner arbetar tillsammans med Sveriges Gårdsmejerister.

I början av oktober 2022 tog Livsmedelsverket beslut om den nya riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar som fastställer hur mycket kontroll företag ska få.

Den nya modellen ersätter dagens modell från och med 2024, men redan under 2023 kommer kontrollmyndigheterna att påbörja omklassningen av företag. Hur mycket kontroll ett företag får beror på hur stor risk dess verksamhet kan utgöra genom att företagarna anger vilka så kallade aktiviteter företaget har. Dessa aktiviteter leder, tillsammans med några andra parametrar, till en kontrollfrekvens.

Eldrimner har lämnat flera remissvar under arbetet med förändringen.
– Vi jobbar tillsammans med bland annat Sveriges Gårdsmejerister för att ytterligare belysa problematiken för de minsta livsmedelsföretagen, där vi ser att små och diversifierade företag har fått orimligt hög kontrollfrekvens, säger Ida Lundström på Eldrimner.
Eldrimner och Sveriges gårdsmejerister har fått visst gehör för mathantverksbranschens situation hos Livsmedelverket. I mitten av november visade Livsmedelverket en del av vägledningen för riskklassningsmodellen för Eldrimner och Sveriges Gårdsmejerister. Där finns en text om justering för småskaliga och hantverksmässiga verksamheter, där det ges möjlighet att justera ned basfrekvensen för kontrollen.
– För oss gäller det att jobba för att texten i vägledningen ska bli tydlig. Det gäller både justeringen av riskklassningen för småskaliga och hantverksmässiga verksamheter och att det kan finnas aktiviteter som inte kommer räknas in i verksamhetens totala poäng, vilket underlättar för mathantverkare som ofta har många ben att stå på, säger Ida.

Livsmedelsverkets mål är att kontrollfrekvensen ska motsvara den företagen har enligt dagens riskklassning för mathantverkarna.

Om vägledningen blir tydlig och att den kommer att tillämpas i verkligheten så finns förhoppningar om att riskklassningen inte slår så hårt mot mathantverkare som Eldrimner tidigare befarat.

Mer att läsa om den nya modellen finns på livsmedelsverket.se. Eldrimners remissvar går att läsa i sin helhet via den här länken.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB