Eldrimner arbetar enligt flera spår för att stötta

En kampanj riktad mot konsumenter, tillfälligt sänkta kursavgifter samt specialinsatta aktiviteter, det är en del av de saker Eldrimner arbetar med för att stötta mathantverkare så drabbats av de ökande kostnaderna i samhället.

Mathantverkare hör av sig till oss med många av de svåra situationer de hamnat i eller befarar hamna i till följd av höga priser på el och drivmedel, effekter av kriget i Ukraina i kombination med låginflation och sänkt köpkraft. Läs mer via den här länken. Det blir svårare och svårare att klara försörjningen i företagen som ofta är små och inte har stora marginaler från början. Vi lyssnar på de situationer de beskriver och har frågat vilka åtgärder de ser som viktigast för att hjälpa branschen. Utifrån det arbetar vi med flera parallella aktiviteter för att stötta så bra vi kan.

Under november startar vi en kampanj för att uppmärksamma konsumenter på vikten av att välja mathantverk. Inte bara för att det är gott utan även för alla de mervärden mathantverket bidrar till. Vi vill lyfta att konsumenter har stor makt att genom sitt val av mat kunna bidra till en säker livsmedelsförsörjning i Sverige, tryggade arbetstillfällen och minskad klimatpåverkan – för att bara nämna några av de mervärden mathantverk bidrar till.

Mathantverkare är flexibla och lösningsorienterade företag som nyss hanterat och anpassat sig till den situation som coronapandemin skapade. De väntar inte på att någon ska lösa problemen åt dem utan kommer på många smarta idéer för att spara el eller på annat vis minska kostnaderna i sin verksamhet. Vi samlar in tips från alla företagen och delar dem i våra sociala medier och via vår webbplats eldrimner.com så att mathantverkare kan hjälpa andra mathantverkare.

Vi anser inte att goda råd ska vara dyra och utöver mathantverkarnas egna tips så kommer vi att anordna kostnadsfria webbinarier för att dela med oss av råd bland annat när det gäller prissättning. Under en period framöver kommer vi även sänka avgifterna för våra utbildningar för att underlätta företagens kompetensutveckling.

Eldrimner är en del av Länsstyrelsen i Jämtlands län och då faller det sig naturligt att vända sig till Landshövdingen för att se vad vår egen Länsstyrelse men även Länsstyrelserna nationellt kan göra för att underlätta för näringen. I november träffar Eldrimner och representanter från mathantverkarna Länsledningen i Jämtlands län för att beskriva den svåra situation branschen befinner sig i och diskutera vad som kan göras.

Alla åtgärder till trots hos Eldrimner och många andra organisationer så behövs större insatser för att stötta mathantverksföretagen och trygga svensk livsmedelsförsörjning. Det krävs politiska beslut som verkar för att svenskt mathantverk ska kunna leva vidare, både just nu och i framtiden. Beslut som gynnar svensk livsmedelsproduktion framför import, småskalighet som ett recept på resiliens och en landsbygd som kan fortsätta förse landet med riktig mat, arbetstillfällen och hållbar tillväxt.

Har du frågor om Eldrimners kampanj kan du läsa mer här eller kontakta Aleksandra Ahlgren eller Sofia Klasson och har du övergripande frågor om Eldrimner kan du vända dig till biträdande verksamhetschefen Madeliene Larsen Ivansson.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB