Eldrimnerexpert får fint pris

Forskaren och växtförädlaren Kimmo Rumpunen som arbetar vid Sveriges Lantbruksuniversitet får Svenska Dryckesakademiens Pris 2022 för sina långtgående insatser för innovativa drycker. Kimmo håller även kurser i Eldrimners regi och är en uppskattad juryordförande i SM i Mathantverk.

Kimmo Rumpunen får priset av Dryckesakademien för ”outtröttligt arbete som kunskapsnod och bollplank till otaliga producenter i deras utveckling av högkvalitativa drycker av frukt”.

Priset delades ut av Svenska Dryckesakademien som är en ideell förening med ändamål att stimulera framställning, presentation, servering och konsumtion av drycker framställda i Sverige av svenska råvaror samt bygga och vidareförädla kultur kring dessa drycker från akvavit till mjölk.

Läs mer via Svenska Dryckesakademins hemsida: www.svenskadryckesakademien.se

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB