Remissvar och samarbete gav resultat

Paragrafer om återkallat godkännande om verksamheten inte är aktiv ströks.

Under hösten har Eldrimner bland annat svarat på en remiss till Livsmedelsverket om registrering och godkännande av livsmedel. (Läs hela remissvaret här.) I svaret avrådde Eldrimner från att hela eller delar av godkännande skulle kunna återkallas om verksamheten inte är aktiv. Detta fick gehör och paragraferna ströks.
– Det här är resultatet av ett gott samarbete med Sveriges Gårdsmejerister, som dels gjorde oss uppmärksamma på förändringen och dels hjälpte oss att finslipa våra argument, säger Ida Lundström som är en av dem som jobbar med remissvar på Eldrimner.

Eldrimner argumenterade mot avregistrering och återkallande av godkännande eftersom mathantverksföretag kan ha ”breda” godkännanden och det i mathantverksbranschen är vanligt med diversifierad verksamhet. I remissvaret framhöll Eldrimner även att för att företagandet ska vara ekonomiskt hållbart, livskraftigt och resilient krävs möjlighet att ibland pausa delar av verksamheten samt att vara flexibla och snabbt kunna lägga om produktionen är de små företagens styrka, vilket i förlängningen bidrar till en stark svensk livsmedelsförsörjning.
– Det är upplyftande att se så här strålande resultat av arbete vi lägger ner, säger Madeliene Larsen Ivansson, som är tf verksamhetschef för Eldrimner.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB