Livsmedelsverket kräver fler listeriaprov

Även ätfärdiga livsmedel kommer att börja testas under 2023.

I branschriktlinjerna riktade till hantverksmässig tillverkning av charkuteri- och mejeriprodukter står det idag att det inte krävs provtagning av ätfärdiga livsmedel. Fokus ligger i stället på andra förebyggande åtgärder och miljöprover.
– När detta skrevs och granskades av oss var uppfattningen att detta var tillräckligt för att de livsmedel som tillverkas ska vara säkra. Vår bedömning nu är att både provtagning av ätfärdiga livsmedel och miljöprover krävs, skriver Petter Jonsson, som är Avdelningschef för kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll på Livsmedelsverket.

Bakgrunden till Livsmedelsverkets förändring är att EU:s kontroll av Sveriges livsmedelskontroll, Sante F, bedömt att Livsmedelsverket inte ställt tillräckliga krav på livsmedelsföretag, eftersom de inte ställt krav på tillverkare av mejeriprodukter att ta prover på ätfärdiga livsmedel. Detta resulterade i en så kallad avvikelse mot livsmedelskontrollen i Sverige.

Petter Jonsson skriver vidare att det under 2022 förekommit fall där livsmedel innehållande listeria pekats ut som dödsorsak i smittspårningen. Livsmedelverket kommer därför, när provtagning saknas, ställa krav på listeriaprovtagning för ätfärdiga livsmedel under 2023 och framåt.
– Detta behöver vi göra även om branschriktlinjerna idag inte vägleder företagen att alltid ta prover av ätfärdiga livsmedel, skriver Petter Jonsson.

Eldrimner har tidigare haft kontakt med Livsmedelsverket och planerar en revidering av branchriktlinjerna för hantverksmässig tillverkning av mejeriprodukter under 2023.

Har du frågor kan du vända dig till Birgitta Sundin på Eldrimner: 010-225 33 74 eller birgitta@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB