Livsmedelsverket höll seminarium om riskklassning

Ta del av materialet från Livsmedelsverkets seminarium i efterhand.

Från och med nästa år kommer kontrollmyndigheterna att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få. Arbetet med en ny modell för att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få, så kallad riskklassning, har pågått under flera år. Efter två remissomgångar har Livsmedelsverket tidigare i år beslutat om en färdig modell.

Under 2023 kommer kontrollmyndigheterna påbörja arbetet med att klassa om redan verksamma livsmedelsföretag och beräkna hur mycket kontroll dessa ska få varje år från och med 2024. Kontrollmyndigheterna kommer därför att behöva ta in nya uppgifter om alla livsmedelsföretag för att kunna göra denna omklassning.

Under januari har Livsmedelsverket hållit digitala seminarium som riktar sig till livsmedelsföretag och branschorganisationer. Här finns deras presentation att läsa: Riskklassning från och med 2024 (pdf).

Har du frågor om Eldrimners arbete med riskklassningen kan du kontakta Ida Lundström, som bland annat arbetat med Eldrimners remissvar runt riskklassningen, via ida@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB