Klart vad Livsmedelsverket fokuserar extra på

Under 2023–2025 kommer Livsmedelsverket bland annat fokusera extra på opastöriserad mjölk, honung, ekologiska varor och e-handel.

Livsmedelskontrollen i Sverige utförs av flera olika myndigheter. För att få en mer likriktad kontroll inom vissa områden har kontrollmyndigheterna stöd av Sveriges nationella kontrollplan och av så kallade operativa mål. De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten och sådant som kontrollmyndigheterna ska fokusera på extra mycket.

De operativa målen gäller i tre år i taget och en ny treårsperiod har just inletts. För åren 2023–2025 är det 20 mål som är aktuella. För mathantverkare gäller främst opastöriserad mjölk, honung, ekologiska varor och e-handel.

Hela listan över de operativa målen finns att läsa via Livsmedelsverket: Ny målperiod för livsmedelskontrollen är igång (livsmedelsverket.se)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB