Regeringen vill stärka livsmedelssektorn

Eldrimner fortsätter att framhålla mathantverkets viktiga roll.

I början av februari deltog bland andra Madeliene Larsen Ivansson, som är en av Eldrimners chefer på Landsbygdsminister Peter Kullgrens möte om Livsmedelsstrategi 2.0 – en stärkt livsmedelssektor.

Medskicket från ministern var att han önskade inspel från oss deltagande aktörer i livsmedelskedjan om vad vi ser som de största utmaningarna, och också lösningarna för en tryggad och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Svenska livsmedel ska främjas och den totala produktionen ska öka och skapa arbetstillfällen i hela landet samt garantera att det finns mat på våra tallrikar såväl i bättre som sämre tider.

Eldrimner kommer nu att fortsätta lyfta fram mathantverkets viktiga roll i en tryggad och långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning.
Många små företag som snabbt kan anpassa sig efter en ändrad omvärld är en viktig grund för att minska sårbarheten, vilket inte minst pandemin visade. Vi ser att det fortsatt behöver byggas kunskap om förädling i liten skala, minska krångel för företagen och skapa ökad medvetenhet hos alla konsumenter om mathantverkets många värden. Att mathantverk är viktigt i både nöd och lust. Det hoppas vi få se mer av i ministerns kommande livsmedelsstrategi, säger Madeliene Larsen Ivansson, t f verksamhetschef på Eldrimner.

Läs regeringens pressmeddelande här: Regeringen satsar på att stärka den svenska livsmedelssektorn - Regeringen.se

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB