Jordbruksverket förtydligar åtaganden för fäbodar

Möjligheter finns att avsluta femårsåtaganden för fäbodar i förtid.

De femåriga åtaganden för att erhålla fäbodstöd är tillbaka, efter en period i glappet mellan strukturfondsperioderna, då det varit möjligt att förnya åtagandet år från år.

Flera av fäbodbrukarna upplever dock att det är ett för stort åtagande att binda sig för så lång tid som fem år. En så lång period hämmar också nya att våga starta och de äldre som hållit på länge att våga satsa ytterligare fem år i taget. Det finns dock flera möjligheter att avsluta sitt åtagande utan att bli återbetalningspliktig. 

Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen man fått. Det gäller om man:

  • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som man inte kunde förlänga
  • sålt marken
  • överlåtit marken som berörs av åtagandet.

Man behöver inte heller betala tillbaka ersättningen man redan har fått om man:

  • helt slutar med jordbruksverksamhet, dvs. inte längre söker SAM
  • har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om man har haft ett åtagande med motsvarande syfte på marken i minst 5 år, kan man ta bort den enskilda marken från åtagandet utan att betala tillbaka ersättningen. Med motsvarande syfte menas till exempel om man har haft motsvarande miljöersättning (fäbodstödet) i förra programperioden och fortsätter med miljöersättningen i den nuvarande perioden för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.
– Vi kan andas ut, i de flesta fall kan vi avsluta åtagandet i förtid utan krav på återbetalning, säger Åsa Regnander Dahl, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF).

Läs mer här: https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/jordbruksmark/fabodar#h-Omdudrabbasavenoforutseddhandelse

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB