Förändring i Eldrimners ledning

Olle Karlsson lämnar tjänsten som verksamhetschef.

Olle Karlsson lämnar sin tjänst som verksamhetschef för Eldrimner den 30 mars för att flytta till Gotland. Rekrytering av ny chef sker under våren, förberedelsearbete pågår inför att ansökan ska öppna under mars månad. Tillförordnad chef är Madeliene Larsen Ivansson.

Vi önskar Olle lycka till framöver.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB