Ny e-tjänst ska förenkla för livsmedelsföretag

Livsmedelsverket och Tillväxtverket har med hjälp av ett antal kommuner utvecklat en e-tjänst som ska förenkla för livsmedelsföretag att lämna uppgifter till sina kommuner. Eldrimner ser detta som ett steg i rätt riktning mot fler förenklingar för företagare.

Ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja, bland annat genom administrativa lättnader. Som en del av detta rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket tillsammans med kommunerna ut en ny e-tjänst som gör det enklare för företag med livsmedelsverksamhet att lämna nya uppgifter till kommunerna. De nya uppgifterna handlar till exempel om de livsmedelsaktiviteter som företaget utför och aktiviteternas omfattning. Uppgifterna används för räkna ut den mängd kontroll som kommunerna utför.

– Det är glädjande att se att arbetet med att förenkla företagens kontakter med myndigheter går framåt och vi hoppas att tjänsten ska vara till nytta för företagen. Detta är ett litet steg i rätt riktning mot att det ska bli enklare att driva företag inom småskalig livsmedelsproduktion. Ytterligare steg hoppas vi ska tas utifrån Eldrimners Krångellista som vi idag (den 28 mars2023) lämnat till landsbygdsministerns politiskt sakkunnige, Anders Drottja. Listan tar upp några av alla de krångel producenterna möter med förslag till lösningar för att förenkla deras företagande, säger Eldrimners tf verksamhetschef Madeliene Larsen Ivansson.

E-tjänsten är framtagen för att vara så enkel och användarvänlig som möjligt. Exempelvis är information som du som företagare redan har lämnat till andra myndigheter, som Bolagsverket eller Skatteverket, redan förifylld i e-tjänsten. I e-tjänsten finns också hjälptexter som förklarar olika begrepp.

E-tjänsten kan i nuläget användas för att lämna uppgifter för att klassa om ett företag enligt den nya riskklassningsmodellen som införs 2024, men kommer i framtiden också att kunna användas för att anmäla ny verksamhet, ändra riskklassning eller avsluta verksamhet.

Utvecklingen har skett i nära samverkan med ett stort antal kommuner och deras systemleverantörer. Varje kommun väljer själva om de ska införa e-tjänsten eller om de samlar in uppgifterna på annat sätt. Kontakta din egen kommun om du har frågor om e-tjänsten.

Läs mer via livsmedelsverket.se: Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB