Eldrimner yttrar sig om kameraövervakning

Eldrimner har fått lämna synpunkter till regeringens utredning om hur kameraövervakning skulle kunna användas på slakterier.

Regeringen håller på med en utredning om hur kameraövervakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet på slakterier. Eldrimner har fått lämna synpunkter till utredning baserat på samtal med 15 småskaliga slakterier runt om i landet.

Ett av argumenten som Eldrimner för fram är att det krävs faktaunderlag som tydligt visar djurskyddsproblem på slakterier för att motivera kameraövervakning. Dessutom anser Eldrimner att de små slakterierna har en särställning vad gäller möjligheterna till djurvälfärd vid slakt och att kameraövervakning därför bör vara frivilligt för små slakterier. En ytterligare aspekt är att de små slakterierna inte mäktar med ytterligare administration eller tillkommande kostnader för kontroll. Eldrimner anser också att det är tveksamt om kameraövervakning är den lämpligaste metoden för att förbättra djurskyddet på slakterierna i framtiden, bland annat eftersom det finns uppenbara integritets- och säkerhetsproblem förknippade med kameraövervakning.

Eldrimners hela yttrande går att läsa via den här länken.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB