Innovationsstöd finns att söka

I Sverige finns 525 miljoner kronor att söka i innovationsstöd för idéer som gör nytta inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.

Stödet är förmånligt med 100 procent i ersättning för kostnader i projektet, och 50 procent för investeringar. Det går också att börja med att söka ett gruppbildningsstöd för att komma i gång med projektansökan.

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har betydelse för jordbruks, trädgårds- eller rennäringen kan få stödet, men inte privatpersoner.

Stödet söks hos Jordbruksverket, och det finns en innovationssupport hos Landsbygdsnätverket som hjälper sökande att bolla idéer, hitta samarbetspartners eller diskutera annat som har med ansökan att göra.

Läs mer här: Stöd till innovationsprojekt - Jordbruksverket.se

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB