Goda nyheter om tak för kontrollfrekvens

Livsmedelsverket har justerat modellen för riskklassning vilket betyder lättnader för småskaliga hantverksmässiga verksamheter.

Livsmedelsverket tar till sig av synpunkter från den småskaliga näringen och justerar modellen för riskklassning avseende maximal kontrollfrekvens för anläggningar i tidigare led.
– Det är alltid tacksamt när dialog mellan myndighet och näring resulterar i ökad förståelse för företagens situation och att det sker förenklingar för företagen. Det här är en viktig justering, även om det kvarstår att se hur det praktiska genomförandet av kontrollerna kommer att bli, säger Madeliene Larsen Ivansson, tf verksamhetschef Eldrimner.

Ur kontrollwiki:
Småskaliga och hantverksmässiga verksamheter som klassas in i inriktningen Livsmedelsanläggningar i Tidigare led får ibland en för hög kontrollfrekvens i jämförelse med det kontrollbehov som finns i verksamheten, när man använder riskklassningsmodellen. Dessa verksamheter karaktäriseras i många fall av en diversifierad verksamhet där många olika aktiviteter förekommer men med en begränsad produktionsvolym, till exempel då de olika aktiviteterna sker under olika säsonger eller utförs vid enstaka tillfällen.

Småskaliga och hantverksmässiga verksamheter i Tidigare led som producerar upp till ett ton livsmedel per år, bör justeras ned till högst fem kontroller per fem år, eller i genomsnitt en kontroll per år. Motsvarande verksamheter som producerar upp till fem ton livsmedel per år, bör justeras ned till högst tio kontroller per fem år, eller i genomsnitt två kontroller per år. Detta motsvarar den frekvens som verksamheterna skulle ha fått om de istället bedrev verksamhet i Sista led.

Läs mer här: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/762/justering-av-kontrollfrekvens.

Även Anna Kaijser som arbetar som branschansvarig LRF Lokal Mat & Dryck gläds åt förändringen. Hon tackar särskilt Sveriges Gårdsmejerister och Eldrimner för allt arbete, men påpekar också att arbetet måste fortsätta.
– Nu gäller det i arbetet framåt att bevaka att modellen tillämpas på rimligt sätt och att omklassningar inte blir godtyckliga. Det grundläggande problemet med modellen kvarstår – vägledningar och verktyg är svårtolkade och brister i begriplighet, säger Anna Kaijser.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB