Madde har ordet

I Eldrimners tidning Mathantverk nr 1 2023 skriver vår tf verksamhetschef bland annat om behovet av mer mathantverk i Sveriges nya livsmedelsstrategi.

Våren spricker ut för fullt utanför mitt fönster med krokusar, krispiga skott och förväntan om det som komma skall. Naturen startar om och börjar på nytt med sin komplexa magi. Ny- och omstart är också ett tema som är högst relevant för mathantverket, såväl inom politiken som i det konkreta företagandet. 

Landsbygdsminister Peter Kullgren vill se omtag i Livsmedelsstrategin för att stärka livsmedelssektorn. Det vill Eldrimner också. Vi önskar satsningar som lyfter mathantverket som den resurs det är. En gemensam nämnare för mathantverkets företag är att de skapar lokal mat med kvalitet, identitet och en mångfald av smaker. De är viktiga bitar i det pussel som ska läggas för ökad självförsörjning i hela landet. Jag har lämnat Eldrimners tankar till ministern om vad vi vill se i den förnyade strategin:

  • Fler behöver arbeta med förädling av livsmedel. Både i vardag och i händelse av kris krävs kunskap för att skapa säkra livsmedel och kunskap är färskvara. Utbildning i mathantverk behövs för att företag ska kunna starta och utvecklas. 
  • Det ska vara enkelt att följa regler för produktion och förädling av livsmedel. Regelverk och myndighetskontakter ska inte försvåra mathantverkares arbete. Företagens tid och pengar ska användas till produktion och utveckling av livsmedel, inte till ett ständigt växande berg av kontroller, rapporteringar och svårtolkade regler. Dialog mellan myndigheter och företag behövs för ökad förståelse och anpassning av regler. 
  • Efterfrågan och konsumtion av mathantverk behöver öka. Synlighet och förståelse för mathantverkets mervärden i samhället ökar efterfrågan på dess produkter, stärker konkurrenskraften och därmed företagens förmåga att leverera. 

Yttre påfrestningar kommer alltid vara en del av små företagares vardag. Kriser kommer och går precis som årstiderna. Är företaget i grunden stabilt blir påfrestningarna dock lättare att hantera. Jag hoppas att vi får bidra till det genom den förnyade livsmedelsstrategin. 

Sibbarps gårdsbageri är ett av företagen som vi uppmärksammar i det här numret. Sofia Wallström startade företaget, utbildade sig på Eldrimner och vann flera medaljer i NM i Mathantverk för sina fina bröd. Jag hoppas att du kan inspireras av Sofia och alla andra som delar med sig av sin passion och hur de konkretiserat den i sitt företagande. Vi behöver fler som Sofia för att nå hållbarhet i vår livsmedelsproduktion. 

I höst är det dags för oss alla att träffas i Borås för Særimner och SM i Mathantverk. I år väntar ett gediget program som vi tar fram tillsammans med våra samarbetsvänner i Västra Götaland. Där kommer du kunna förkovra dig, smaka, skapa och handla mathantverk. Jag ser med förväntan fram mot alla tävlingsbidrag i årets SM. Kanske är det i år som du tävlar med just ditt mathantverk? Vi ses på plats i oktober!

Hela tidningen kan du läsa via denna länk.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB