Produktionen av alger och fisk ska öka

Del av livsmedelsstrategin.

Jordbruksverket fick under sommaren två nya regeringsuppdrag inom de blå näringarna. Dels ska det göras en handlingsplan för arterna sill och skarpsill, dels svensk algindustri utvecklas. Båda uppdragen ska bidra till livsmedelsstrategins mål om en ökad och hållbar livsmedelsproduktion.

Handlingsplanen ska innehålla förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument. Uppdraget ska även kartlägga hamnar, transporter och lagringsmöjligheter. Handlingsplanen ska också möjliggöra att människor äter mer fisk ur svenska vatten, vilket är viktigt särskilt ur ett beredskapsperspektiv.

Alguppdraget ska analysera och identifiera eventuella hinder och utvecklingsbehov för en ökad och hållbar produktion av algbaserade livsmedel i Sverige.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB