Rester ska stärka livsmedelskedjan

Eldrimner deltar i projekt med Torsta.

Bröd av drav, pesto av morotsblast och värme till växthus från ugnar och datorcenter. Det är några exempel på restflöden som kan tas tillvara. Eldrimner är under 2023 och 2024 tillsammans med Mittuniversitetet del av ett projekt som drivs av Torsta AB där LRF och Matfiskodlarna är referenser. Tanken med projektet är att fler restflöden ska ge en stärkt livsmedelskedja. 

Projektet heter Goda affärer genom goda samarbeten och riktar sig till landsbygdsföretagare och dess mål och syfte är att stärka livsmedelskedjan i Jämtlands län genom att väcka intresse för cirkulär ekonomi och att utveckla produkter av olika restflöden samt genom att utveckla samarbeten. Aksel Ydrén är Eldrimners representant i projektet.
– Projektet ska bidra till inspiration och motivation för diversifierad verksamhet och jag hoppas vi kan fånga upp de mathantverkare som har idéer om vad som skulle kunna göras av just deras restprodukter, säger Aksel.
Ing-Marie Jirhed jobbar också med projektet.
– Alla som har en idé om vad man kan göra av restflöden eller hur nya samarbeten kan utvecklas erbjuds kostnadsfri coachning, säger Ing-Marie Jirhed.
Projektet finansieras med medel från Länsstyrelsen Jämtlands län inom Landsbygdsprogrammet och mer information finns på Torstas hemsida: https://torsta.se/goda-affarer-genom-goda-samarbeten/.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB