Eldrimner finns med i regeringens budget

Regeringen lyfter Eldrimner som ett väsentligt inslag i arbetet för bevarande av småskalig livsmedelsproduktion med betydelse för tillväxt och utveckling på landsbygderna.

Under förmiddagen har vi på Eldrimner lusläst regeringens budgetproposition och vi ser det som mycket positivt att regeringen lyfter Eldrimner som ett väsentligt inslag i arbetet för bevarande av småskalig livsmedelsproduktion med betydelse för tillväxt och utveckling på landsbygderna, samt därtill bevarandet av den småskaliga livsmedelsförädlingen och främjandet av det immateriella kulturarvet. Tillsammans med Grüne Woche är Eldrimner den verksamhet regeringen tar upp som viktig för att presentera den svenska livsmedelsproduktionens mervärden.
– Vi instämmer självklart i den bedömningen, säger Madeleine Larsen Ivansson som är biträdande enhetschef på Eldrimner.
Inga siffror specifikt för Eldrimner finns med i budgeten, utan brukar presenteras i samband med regleringsbrev vid årsskiftet.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB