Madde har ordet

I Tidningen Mathantverk nr 2, 2023 skriver Eldrimners biträdande enhetschef Madeliene Larsen Ivansson om varför hon ser likheter mellan myror och mathantverkare.

I min trädgård finns en liten stack med arbetare som oförtrutet bidrar till att bygga något större än de skulle ha orkat på egen hand, sin styrka och stora hjärna till trots. Det är ett hårt arbete och det ligger alltid hinder i vägen som de behöver gå runt, över, under eller helt enkelt flytta på. Men ger upp, det gör de inte. Myror och mathantverkare har många likheter i det. Jag vill inte påstå att mathantverkare är starkare eller smartare än andra, men att de arbetar hårt och hanterar hinder för att skapa en större och rikare matvärld för oss alla i stacken är däremot otvivelaktigt sant. 

En del i Eldrimners arbete är att förenkla mathantverkares vardag genom att minska hindren och den tid och kostnad som de ofta medför. Det är därför med försiktig glädje jag ser att regeringen vill satsa på regelförenkling och hoppas att det ska leda till praktisk skillnad för företagen och inte stanna vid en god ambition. Jag är också tacksam över att regeringen i sin budgetproposition uppmärksammar Eldrimners verksamhet som väsentlig i arbetet för: ”bevarande av småskalig livsmedelsproduktion med betydelse för tillväxt och utveckling på landsbygderna, samt därtill bevarandet av den småskaliga livsmedelsförädlingen och främjandet av det immateriella kulturarvet.” Tillsammans med mässan Grüne Woche är Eldrimner den verksamhet regeringen tar upp som viktig för att presentera den svenska livsmedelsproduktionens mervärden. Vi instämmer ödmjukt i bedömningen. 

På Særimner och SM i Mathantverk i Borås 17–19 oktober kommer representanter för Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och mathantverkare att berätta hur de ser på mathantverkets betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion. Det ska bli intressant att höra hur politiken återspeglas i kommande livsmedelsstrategi 2.0 och myndigheters arbete framöver. Under dagarna får vi också diskutera gårdsförsäljning av alkohol, förpackningsdirektivet, göra djupdykningar inom bageri, charkuteri, mejeri och fiskförädling samt bär och drycker. Givetvis kikar vi lite extra nyfiket på alla produkter i årets SM också. Det och mycket mer ser vi fram mot att ta del av när vi träffas i Borås för att inspireras, förkovra oss och umgås.

I det här numret möter du några av de fantastiska förädlare som bidrar till att berika landsbygd och måltider för dig, mig och alla oss som vill ha en hållbar livsmedelsproduktion. En varm förespråkare för det är Eldrimners nya chef Ulrika Brydling som alltid vurmat för mathantverket. Sedan september är hon på plats och det är med stort förtroende vi välkomnar henne att leda förvaltning och utveckling av vårt arbete framåt. Tillsammans lovar vi att dra våra strån till stacken för ett myllrande mathantverk över hela landet.  

Hela tidningen kan du läsa via den här länken.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB