Tillverkare som vill värna svenskt matarv söks

Fler bör kunna få EU-skydd.

Livsmedel med Skyddad Ursprungsbeteckning, SUB, är unika sett till platsen och sättet de produceras på. De får varken tillverkas var som helst eller hur som helst. Inom EU finns över 700 sådana. I Sverige finns bara nio produkter med märkningen. Ingen är särskilt känd. Nu ska det bli ändring på det.

Thomas Berglund, som tillverkar Wrångebäcksost, ett av de nio svenska livsmedlen med den åtråvärda märkningen, har tagit initiativet till en landsomfattande kampanj för att öka kännedomen om Skyddad Ursprungsbeteckning och att locka fler att ansöka om märkningen. Satsningen skulle varit omöjlig utan stöd från Europeiska jordbruksfonden.

De befintliga svenska produkterna med beteckningen är idag, förutom Wrångebäcksost, även Kalix löjrom, Vänerlöjrom, Rökt Vättersik, Grebbestadostron, Bohusläns blåmusslor, Upplandskubb, Hånnlamb, fårkött från Gotland och Allåkerbär från Norrland fått märkningen.

På kampanjens hemsida, www.skyddadursprungsbeteckning.se, finns mer information om märkningen, produkterna och hur ansökan går till. 

För mer information: 
Thomas Berglund, VD Almnäs Bruk och tillverkare av Wrångebäcksost
email: tb@almnas.com, mobil: 070-585 0621

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB