Nya förpackningsregler från 1 november

Gäller inte s k serviceförpackningar.

Från och med 1 november 2023 ska företagare med producentansvar registrera sig hos en producentansvarsorganisation och Naturvårdsverket. Den som fyller eller på annat sätt tillhandahåller en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara är en producent och har producentansvar för sina förpackningar. En serviceförpackning är en förpackning som fylls vid försäljningstillfället eller används för obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring, kan exempelvis vara bärkassar, pizzakartonger, äggkartonger och påsar för potatis.

Att tillhandahålla en förpackning på den svenska marknaden innebär att mot betalning eller gratis göra en förpackning tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet.

Producenter av förpackningar ska från och med 1 november 2023 anlita eller tillhandahålla en producentansvarsorganisation som åtar sig att ta hand om producentens förpackning när den blir avfall. Den producentansvarsorganisation som anlitas eller tillhandahålls ska vara godkänd av Naturvårdsverket. Du kan även läsa mer på denna länk om vad näringslivets producentansvar innebär och hur du registrera dig via länken Bidra till en mer hållbar värld genom att återvinna - FTI.

Mer information kring detta finner du även på Naturvårdsverkets hemsida: Producentansvarsorganisationer för förpackningar (naturvardsverket.se)

Eldrimner har gjort en sammanställning om den nya förpackningsförordningen och vad det betyder att ha producentansvar. Läs mer här: Producentansvar för förpackningar.

Har du fler frågor kan du kontakta Eldrimner på info@eldrimner.com eller telefon 010-225 34 27.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB