Gårdsmejeristerna utvecklar ost och filmjölk

Delta genom att svara på enkät och skicka in prover.

Sveriges Gårdsmejerister har i ett nytt projekt börjat arbeta med att utveckla småskalig ost och filmjölkskultur. Syftet med projektet är att stimulera och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom hantverksmässiga mjölkprodukter på Sveriges hantverksmejerier. 

Inom projektet kommer mejeristerna arbeta med produktutveckling, främst genom arbetet med egenodlade mjölksyrakulturer, samt med hållbarhetstester av olika ostar och mejeriprodukter. Även marknadsföring och försäljning av olika mjölkprodukter som bygger på traditionell småskalig matkultur ingår i projektet.

Projektet ska vara avslutat och slutredovisat senast i april 2025. Det finansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Mer information:
Så här deltar du som gårdsmejerist i samarbetet (PDF)
Enkät till Gårdsmejerister 2023 (PDF)
Mall Protokoll mesofil kultur (PDF)
Mall Protokoll termofil kultur (PDF)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB