Slaktavgiften ska beräknas per djur

Nytt avgiftssystem från 1 januari.

Regeringen har föreslagit att Livsmedelsverket ska införa fasta avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar. Fasta avgifter betyder att Livsmedelsverket beräknar avgiften per djur, i stället för som idag, en avgift baserad på antalet timmar nedlagda på kontroll.
– Förslaget innebär att företagen får en sänkt avgift för Livsmedelsverkets slaktkontroll. Samtidigt får vi ett enklare och mer förutsägbart sätt att ta betalt för kontrollen, säger Eiríkur Einarsson, chef för avdelningen för Livsmedelskontroll på Livsmedelsverket. Under hösten pågår ett samarbete mellan Livsmedelsverket och departementet som kommer att resultera i nya föreskrifter, som Livsmedelsverket skickar ut på remiss i november. Beslutet om fasta avgifter väntas riksdagen fatta i samband med att budgetpropositionen antas i december. Det nya avgiftssystemet ska börja gälla från och med den 1 januari 2024.
– Vi vill göra detta utan att företagen belastas med onödig administration, så det är något vi försöker lösa tillsammans med branschen, säger Eiríkur Einarsson.

Att införa slaktavgift per djur är något som Eldrimner länge argumenterat för.
– Vi välkomnar självklart det förslaget och vi kommer att fortsätta att argumentera för att det tas hänsyn till de mindre slakteriernas förutsättningar. Dagens dubbla inställelseavgifter exempelvis, som tas ut för de mindre slakteriföretagen utan ständig bemanning, tycker jag är oacceptabla och de behöver upphöra i samband med att det nya systemet införs. Att driva ett litet företag eller att geografiskt ligga långt från centralorterna vilket medför längre resor för kontrollerna får inte bestraffas ekonomiskt. Här behöver vi en lösning i linje med livsmedelsstrategin som stärker landsbygden och som ger incitament till att kunna fortsätta driva eller starta upp ett mindre slakteri. Vi behöver fler små slakterier i Sverige, och deras ständiga förmåga att bidra till landets livsmedelsförsörjning även i händelse av någon form av kris behöver värdesättas, säger Katrin Schiffer som arbetar som branschansvarig för småskalig slakt på Eldrimner.

Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/nyheter-for-livsmedelsforetag/nyheter-slakt-och-vilt/regeringen-foreslar-fasta-avgifter

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB