Nu påbörjas en utfasning av certifieringen

Kom gärna med inspel hur certifieringen ska ersättas

Eldrimner påbörjade i november 2023 en utfasning av certifieringen. Det innebär att inga certifikat förlängs och inga nya certifikat utfärdas. Detta görs av finansieringstekniska skäl, varken Eldrimners projekt eller övriga finansiering medger att en certifiering bedrivs framöver. Det kommer att ske en gradvis utfasning till dess att alla pågående certifikat har löpt ut. Nuvarande kriterier kommer fortsatt att ligga till grund för SM i Mathantverk och för Eldrimners målsättning att säkerställa mathantverkets kvalitet och värden.

Under de 10 år som Eldrimners certifiering av mathantverk har funnits har begreppet mathantverk blivit erkänt och etablerat. Certifieringens huvudsakliga syfte har varit att värna begreppet mathantverk. Det är fortfarande angeläget samtidigt som mycket tyder på att konsumenternas förståelse och kunskap om mathantverket har ökat sedan certifieringen introducerades. Behovet av att kunna visa att man är mathantverkare kvarstår dock utifrån de signaler Eldrimner får av er mathantverkare. Därför ser vi nu på hur vi ska kunna erbjuda den möjligheten på ett bra sätt. Arbetet pågår och har du tankar och idéer på det temat, kom gärna med inspel!

Praktikaliteter:

  • Giltiga certifikat gäller certifikatsperioden ut. Ingen mer fakturering sker från och med nu. Den certifikatsperiod som återstår när din senaste betalade avgift löpt ut blir kostnadsfri.
  • Om du har certifierade produkter som förändras eller utgår ur ditt sortiment, meddela detta via mejla till sara@eldrimner.com så stryks produkten från listan över certifierade produkter.
  • Nya produkter kan inte läggas till, inte heller förändringar av ingrediensförteckningar kan göras efter det att certifikatet övergått till att vara kostnadsfritt, det vill säga ett år efter din senaste inbetalning. För information om när det är mejla sara@eldrimner.com
  • Ansökan av förnyelse kan inte göras.
  • Märket får användas under återstoden av certifikatets giltighetstid eller till alla etiketter är förbrukade.

Mathantverkare med certifierade produkter har informerats via mejl.
För eventuella frågor kontakta Aleksandra Ahlgren via mejl aleksandra@eldrimner.com eller telefon 010-225 33 57.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB