Goda utsikter för stressfri slakt

Bland annat Eldrimner jobbar med vägledning för kulgevärsmetoden.

Efter att slakt på härkomstgård godkändes efter en EU-förordningsändring för drygt två år sedan har dörren för den så kallade kulgevärsmetoden stått på glänt. Många frågetecken bromsade dock den vidare utvecklingen. Nu diskuterade Jordbruksverket, SCAW (nationellt centrum för djurvälfärd) och Eldrimner som i denna fråga även representerade Ekologiska Lantbrukarna hur kulgevärsmetoden ska kunna tillämpas framöver.

Eldrimners förslag möttes av förståelse och det var tydligt vilka grundprinciper som ska gälla.
– Djurvälfärd och säkerhet kommer väga tyngst, förklarar Katrin Schiffer efter mötet på Jordbruksverket. Katrin arbetar som branschansvarig för småskalig slakt på Eldrimner och har forskat på kulgevärsmetoden i både Tyskland och i Sverige.
– Tillämpningen kommer att omfatta en nischproduktion av begränsad omfattning, men det här är en milstolpe ändå. Att kunna slakta sina nötkreatur i en trygg miljö på den egna gården och dessutom helt stressfritt utan separation från flocken eller fixering efterfrågas sedan många år tillbaka. Att på det viset kunna visa respekt för djuren ända fram till slutet betyder otroligt mycket. Främst för uppfödarna såklart men även charkuterister, kockar och slutkonsumenter vi är i kontakt med vill se en högre etisk kvalité på köttet, konstaterar Katrin.

Några slakterier och även vilthanteringsanläggningar har sedan tidigare visat intresse för att kunna erbjuda kulgevärsmetoden som extra tjänst till utvalda kunder. Största intresset fanns hittills bland företagare som driver lantbruk och som redan har eller planerar för godkända slaktlokaler till de egna djuren.  Nu jobbar Eldrimner, med stöd av bland andra SCAW, på en vägledning för kulgevärsmetoden och som nästa steg kommer ett kompetensprov för skytten utvecklas.
– Hur upplägget för detta kommer se ut och inom vilken tidsram det kommer tas fram är i dagsläget oklart men det är väldigt glädjande att det äntligen går framåt, säger Katrin.

Definition kulgevärsmetoden:

Kulgevärsmetoden avser slakt av nötkreatur där bedövning och avblodning sker utomhus i en inhägnad och avskild fålla på härkomstgården. Djuren tas på ett lugnt sätt in i fållan i grupp, och står lugna där, så att det/de djur som ska slaktas befinner sig i en grupp av välbekanta djur. Det aktuella djuret bedövas sedan i fållan genom ett kulgevärsskott i pannan, där ammunitionen blir kvar inuti kraniet. Djuret avblodas därefter på sedvanligt sätt, och kroppen transporteras sedan snarast till ett för ändamålet godkänt slakteri för vidare uppslaktningsprocess.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB