Kampanjar för att rädda sillen

Sillen som kulturarv poängteras.

Skåneländska Gastronomiska Akademien har tagit initiativ till en kampanj för att rädda sillen i Östersjön och det kulturarv som sillen är. I kampanjen för initiativtagarna fram att sillen varit i centrum för den svenska matkulturen i generationer. Sillamackan, inläggningarna och surströmmingen är nationalklenoder. De menar att om sillen försvinner hotar en ekologisk katastrof i Östersjön, men att det ännu finns tid att rädda sillen. De kräver nu att den svenska regeringen och de ansvariga myndigheterna begränsar storskaligt trålfiske i Östersjön, att fisken inte ska fiskas upp innan den hunnit leka och att det ska bli mer sill på våra tallrikar.

Läs mer om kampanjen här: www.skrivunder.com/radda_sillamackan.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB