Nu sänks halterna av tillåten nitrit och nitrat

Nytt beslut från EU, efter utvärdering.

Från och med 9 oktober 2025 gäller nya maxhalter för tillsatserna nitrit och nitrat. Det har EU beslutat. Långa övergångstider gäller för att företagen ska hinna ställa om.

Nitriter och nitrater är idag tillåtna att använda i vissa kött-, fisk- och ostprodukter för att garantera att de är mikrobiologiskt säkra. De aktuella tillsatserna påverkar även färg och smak. De tillsatser som omfattas av de nya maximihalterna är, kaliumnitrit (E 249), natriumnitrit (E 250), natriumnitrat (E 251) och kaliumnitrat (E 252).

För att livsmedelsföretag ska kunna anpassa sig till de nya striktare användningsvillkoren för nitrit och nitrat har företagen i regel 24 månader på sig att anpassa produkter till de nya maximihalterna.

Bakgrunden till beslutet är att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, i en förnyad utvärdering av nitriter och nitrater har fastslagit att om alla källor till exponering för nitrat och nitrit beaktas, så riskerar konsumenter att överskrida det så kallade ADI (acceptabelt dagligt intag). Mot bakgrund av detta så har EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna beslutat att de maximimängder av nitriter och nitrater som får tillföras som livsmedelstillsatser i livsmedel ska minskas, samtidigt som man garanterar att livsmedlen är mikrobiologiskt säkra.

Läs mer: Lägre maxhalter av tillsatserna nitrit och nitrat (livsmedelsverket.se)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB