Nu går det söka yh-utbildningen i mathantverk

Ansökan är öppen fram till och med 19 maj.

Fram till den 19 maj går det ansöka till Eldrimners och Torstas ettåriga yrkeshögskoleutbildning i mathantverk för hantverksbagare, hantverkscharkuterister och hantverksmejerister. Den som går utbildningen väljer en av inriktningarna. Utbildningen startar i augusti.

Till utbildningen antas 20 personer från hela landet. Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel.
–För att öka flexibiliteten ges en stor del av den teoretiska utbildningen på distans. Precis som tidigare är en viktig framgångsfaktor i utbildningen det arbetsplatsförlagda lärarande som görs hos erfarna mathantverkare runt om i landet. Just praktiken är det många tidigare studenter som lyfter, som ett skäl att välja just den här utbildningen, säger Katrin Sahlin, utbildningsledare på Eldrimner. 

Efterfrågan på personal ökar också över hela landet.
–Jag har haft kontakt med många mathantverksföretag runt om i landet. Oavsett om mathantverksföretaget är i norra Sverige eller i södra Sverige, i en liten by eller i en stad, efterfrågas kunnig och utbildad personal, konstaterar Katrin Sahlin.

Eldrimners verksamhetsledare Ulrika Brydling ser ett stort behov av den här utbildningen.
– Vi behöver bli fler som kan ta hand om och förädla råvaror så att vi ökar kunskapen om mathantverk, fler som kan sprida kunskapen om mathantverk och hjälper till att öka på vår livsmedelsförsörjning. Allt grundar sig i kunskap och genom utbildningen ökar vi på med fler viktiga mathantverkare. Det är framtiden, säger Ulrika Brydling.

En av de tidigare studerande på yrkeshögskoleutbildningen i mathantverk är Niklas Bonnevier som nu driver Gulo Gulo Charcuterie i Järvsö. Han gick utbildningen 2018–2019.
– Det bästa med utbildningen var djupdykningarna i teorin bakom hantverket. Utbildningen gav mig också en stabil grund och självförtroende att våga satsa på en framtid i branschen, säger Niklas Bonnevier, som från i år själv kan tänka sig att handleda praktikanter från utbildningen.

Mer information och länk till ansökningsformulär: 
https://www.eldrimner.com/utbildning/32498.yrkeshogskole-utbildning_i_mathantverk.html

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB