Jordbruksverket ordnade klimatkonferens

Lantbrukets Framtid: Rusta för Klimatförändringarna.

När världen står inför ett förändrat klimat, är lantbruket en av de sektorer som drabbas mest. Med ökande temperaturer, förändrade nederbördsmönster och ökad risk för extrema väderfenomen står lantbruket inför stora utmaningar. Detta var fokus för konferensen "Jordbruket och klimatet" arrangerad av Jordbruksverket, där forskare, rådgivare och lantbrukare samlades för att diskutera och dela sina insikter.

Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, betonade behovet av investeringar för att rusta lantbruket för klimatförändringarna. Hon underströk vikten av att skapa lönsamma företag för att kunna genomföra nödvändiga klimatanpassningar.

Fler extrema väderhändelser är en realitet vi måste förhålla oss till. Enligt Markku Rummukainen från Lunds universitet kan vi förvänta oss ökad frekvens av extrema väderförhållanden med ett varmare klimat. Detta kräver att lantbruket är rustat att hantera både torka och översvämningar.

Läs mer om konferensen här: https://adm.greppa.nu/kurser/kursdokumentation/kurser-2024/klimatkonferens.html

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB