Eldrimneranställd blir expert i utredning

Eldrimners Aksel Ydrén kommer att bistå regeringen i utredningen om översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företag.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommer bland annat att ta hjälp av Aksel Ydrén i arbetet med Förordnande i Utredningen om översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedelskedjan för att förenkla för företag (LI 2023:09). Utredningen leds av Magnus Oscarsson och beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2025.

Det övergripande syftet med utredningen är att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan och skapa en mer effektiv kontrollstruktur som säkerställer likvärdiga konkurrensvillkor och förenklar för de företag som är verksamma inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter.

Aksel kommer att bidra med den småskaliga livsmedelsproduktionens och mathantverkets perspektiv och kommer kunna dra stor nytta av sitt tidigare arbete bland annat som projektledare samt branschansvarig för fiskförädling på Eldrimner. Aksel har studerat till  agronom och har arbetat på Eldrimner sedan 2016. Han har också haft uppdrag åt bland annat producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet och norska HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB