Smaka Sverige uppmärksammar mathantverk

Kampanj ska lyfta mathantverket och måltidsturismen.

Jordbruksverkets webbaserade kunskapsbank Smaka Sverige, https://smakasverige.se/fordjupning/mathantverk, har med hjälp av material producerat av Eldrimner, och tidigare publicerat i bland annat tidningen Mathantverk, tagit fram en kort film med syfte att upplysa konsumenter om mathantverk samt branschvisa reels för sociala medier som en del i en kampanj för att lyfta mathantverket och måltidsturism gentemot konsumenter.

Materialet publiceras på Smaka Sveriges webbsida och i deras sociala medier och är även tänkt att kunna användas i andra sammanhang, som exempelvis på mässor.

Om du som mathantverkare är intresserad av att använda dig av materialet kan du mejla till smakasverige@jordbruksverket.se.

Som Eldrimner uppmanat till tidigare finns det också möjlighet att få in händelser kopplade till din verksamhet i Mat- & dryckeskalendern som är ett samarbete mellan Lrf Lokal mat & dryck och White guide finansierat av Jordbruksverket.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB