Rådgivning

Tufft för många mathantverksföretag

Många mathantverksföretag Eldrimner varit i kontakt med de senaste månaderna vittnar om en tuff situation på grund av bland annat el- och drivmedelspriser samt den minskade köpkraften hos konsumenter.

I den enkät som Eldrimner i slutet av sommaren skickade ut till 74 mathantverksföretag som representerar olika branscher och olika platser i landet är svaren dystra. Osäkerheten kring om kunderna kommer fortsätta att handla mathantverk och besöka caféer är stor och flera av de svarande befarar att de kommer att behöva lägga ner sin verksamhet om situationen inte förändras. Dessutom kan man se i enkätsvaren att skillnaderna i kostnadsökningar är väldigt stora, vilket visar att skillnaderna i företagens förutsättningar att verka.

Ett önskemål som återkommer i flera av enkätsvaren är att Eldrimner borde jobba mer för att uppmana och uppmuntra konsumenterna att köpa mathantverk och lokalt producerad mat.
– Eldrimner kommer intensifiera kontakten med mathantverksföretagen och se över vad vi kan göra för att hjälpa dem, säger Katrin Sahlin, som är samordnare på Eldrimner.

Sammanställning av enkätresultaten (PDF)

Är du mathantverkare och vill komma i kontakt med Eldrimner i den här frågan, kan du vända dig till Ida Lundström, ida@eldrimner.com, 010-225 34 63. 

 

Vad gör Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk åt krisen?

Mathantverkare hör av sig till oss med många av de svåra situationer de hamnat i eller befarar hamna i till följd av höga priser på el och drivmedel, effekter av kriget i Ukraina i kombination med låginflation och sänkt köpkraft. Det blir svårare och svårare att klara försörjningen i företagen som ofta är små och inte har stora marginaler från början. Vi lyssnar på de situationer de beskriver och har frågat vilka åtgärder de ser som viktigast för att hjälpa branschen. Utifrån det arbetar vi med flera parallella aktiviteter för att stötta så bra vi kan.

Under november startar vi en kampanj för att uppmärksamma konsumenter på vikten av att välja mathantverk. Inte bara för att det är gott utan även för alla de mervärden mathantverket bidrar till. Vi vill lyfta att du som konsument har stor makt att genom ditt val av mat kunna bidra till en säker livsmedelsförsörjning i Sverige, tryggade arbetstillfällen och minskad klimatpåverkan – för att bara nämna några av de mervärden mathantverk bidrar till.

Mathantverkare är flexibla och lösningsorienterade företag som nyss hanterat och anpassat sig till den situation som coronapandemin skapade. De väntar inte på att någon ska lösa problemen åt dem utan kommer på många smarta idéer för att spara el eller på annat vis minska kostnaderna i sin verksamhet. Vi samlar in tips från alla företagen och delar dem i våra sociala medier och via vår webbplats eldrimner.com så att mathantverkare kan hjälpa andra mathantverkare.

Vi anser inte att goda råd ska vara dyra och utöver mathantverkarnas egna tips så kommer vi att anordna kostnadsfria webbinarier för att bland annat dela med oss av råd gällande prissättning. Under en period framöver kommer vi även sänka avgifterna för våra utbildningar för att underlätta företagens kompetensutveckling.

Eldrimner är en del av Länsstyrelsen i Jämtlands län och då faller det sig naturligt att vända sig till Landshövdingen för att se vad vår egen Länsstyrelse men även Länsstyrelserna nationellt kan göra för att underlätta för näringen. I november träffar Eldrimner och representanter från mathantverkarna Länsledningen i Jämtlands län för att beskriva den svåra situation branschen befinner sig i och diskutera vad som kan göras.

Alla åtgärder till trots hos Eldrimner och många andra organisationer så behövs större insatser för att stötta mathantverksföretagen och trygga svensk livsmedelsförsörjning. Det krävs politiska beslut som verkar för att svenskt mathantverk ska kunna leva vidare, både just nu och i framtiden. Beslut som gynnar svensk livsmedelsproduktion framför import, småskalighet som ett recept på resiliens och en landsbygd som kan fortsätta förse landet med riktig mat, arbetstillfällen och hållbar tillväxt.

 
 

Artiklar och reportage

Getmejeriet gör ost med automation när elen är som billigast
Hos it-specialisterna Claire och Nils Sjöström på getmejeriet Framtida Bruk i Slänsmåla i Blekinge syns exempel på smarta lösningar i varenda vrå. Deras uppfinning, Internet of Cheese, är ett hemmabyggt it-system som får pastöriseringen av mjölk att ske automatiskt, när elen är som billigast.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB