Märkningsregler

Märkning av förpackade produkter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade informationsförordningen. Här kan du ta del av fakta och information om vad som gäller för mathantverkare och vi tipsar om länkar till Livsmedelsverkets webbplats.

Informationsförordningen
- om märkning av livsmedel

Märkning av förpackade produkter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, den så kallade Informationsförordningen. 

Här kan får du kortfattade information om märkning och hänvisar sedan vidare läsning på Livsmedelsverkets webbplats och andra länkar nedan.

Ett första steg är att ladda hem Livsmedelsverkets broschyrer Märkning av färdigförpackade livsmedel samt Information om livsmedel som inte är färdigförpackade för att få en orientering i märkning och när det krävs märkning med en etikett på produkten jämfört med när det räcker med muntlig information.

MÄRKNING AV FÄRDIGFÖRPACKADE PRODUKTER

Märkningen vara på svenska och tydligt läsbar. Det finns ett krav på minsta tillåten teckenstorlek om 1,2 mm på stora och 0,9 mm på små förpackningar. Förpackningar vars största yta är mindre än 80 kvadratcentimeter räknas som små.

Detta ska finnas med i märkningen. Uppgifterna 1–3 ska anges inom samma synfält: 

1. Beteckning (produktens namn): beteckningar kan vara föreskrivna i lagstiftningen, vedertagna eller bekskrivande för vad för livsmedel det är. 

2. Nettokvantitet: flytande livsmedel anges med nettovolym, övriga med nettovikt.

3. Verklig alkoholhalt: ska anges för drycker där alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent alkohol. Anges som "alkohol" eller "alk" med högst en decimal följt av "% vol".

4. Ingrediensförteckning. OBS! Rubriken ska innehålla ordet "ingrediens", skriv alltså inte "innehåll" eller liknande.

- Alla ingredienser ska anges. De ska anges i fallande storleksordning efter ingrediensernas vikt vid framställningen. Tillsatt vatten behöver normalt inte anges om mängden understiger 5 %.

- Mängdangivelse ska anges (vanligen i %) för ingredienser som ingår i beteckningen, eller förknippas med produkttypen och är avgörande för konsumentens val. Till exempel mängden kött i en korv eller mängden tomater i tomatchutney. Ingredienser i beteckningen som används i små mängder i aromgivande syfte är undantagna mängdangivelsen. För sylt, marmelad, gelé samt fruktnektar finns särskilda regler för hur mängdangivelse ska göras, enligt föreskrifterna LIVSFS 2003:17 och 2003:18. 

- Kryddor som inte överstiger 2 % av livsmedlets vikt (och inte räknas som allergener) kan anges som "krydda", "kryddor" eller "kryddblandning".

- Sammansatta ingredienser ska anges med sin beteckning och därefter en uppräkning av ingredienserna som ingår.

- Allergener (se lista i bilaga II i Informationsförordningen) ska framhävas, till exempel med kursiverat, understruket eller fetmarkerat.

- Livsmedelstillsatser och livsmedelsenzymer ska anges med kategorinamn (se del C i bilaga VII i Informationsförordningen) samt E-nummer eller namn. 

5. Näringsdeklaration: ska anges i tabellform om utrymmet tillåter och innehålla i denna ordning:

- Energivärde (kJ och kcal)
- Fett
- varav mättat fett
- Kolhydrater
- varav sockerarter (monosackarider och disackarider)
- Protein
- Salt

Uppgifterna ska anges per 100 g eller 100 ml, beroende på vad som är lämpligast för produkten i fråga. 

Värdena kan tas fram genom:

- Analys av livsmedlet på ett lab eller
- Genomsnittliga tabellvärden, exempelvis från Livsmedelsverkets näringsdatabas (länk nedan) eller andra kostprogram eller
- Beräkning utifrån ingrediensernas näringsvärden, vars värden till exempel kan fås från Livsmedelsverkets näringsdatabas.

Källa behöver inte anges på förpackningen men man ska kunna visa var uppgifterna kommer ifrån.

Du behöver INTE ha näringsdeklaration ifall du säljer produkterna:

- i egen butik eller på marknad direkt till konsument.
- till lokal detaljhandel som säljer direkt till konsument.
- från egen webbutik direkt till konsument.

Lokal definieras som eget och angränsande län.

6. Datum för minsta hållbarhet: anges som "bäst före dag-månad-år", till exempel "bäst före 28-01-16" eller " bäst före 28 jan 2016". Är hållbarheten längre än 3 månader räcker det med månad-år, samt om den är längre än 18 månader räcker det att skriva ut året. Att skriva ut hela datumet med dag-månad-år kan vara ett bra sätt att spåra det enskilda exemplaret av ett livsmedel till en viss batch (annars behövs partikod). Sista förbrukningsdag används endast för livsmedel med kort hållabarhet som det kan finnas hälsorisker med att äta efter utgångsdatum.

7. Speciella anvisningar för förvaring: anges om det är nödvändigt för att konsumenten ska kunna förvara livsmedlet på rätt sätt. Är obligatoriskt på kyl- och frysvaror. För livsmedel med lång hållbarhet i oöppnad förpackning, men där hållbarheten förkortas vid öppnandet, ska märkningen ange förvaringsvillkor och uppgift om när livsmedlet senast bör förbrukas, till exempel "öppnad förpackning är hållbar i + 8 °C i 6-8 dagar".

8. Kontaktuppgifter: anges med namn eller firmanamn på livsmedelsföretaget som ansvarar för livsmedelsinformationen, samt adress eller telefonnummer. Det går även att istället ange en webbadress där man kan hitta uppgifter om adress eller telefonnummer. Det räcker inte med enbart e-post som kontaktväg. 

9. Eventuell bruksanvisning: om det är nödvändigt för att konsumenten ska förstå hur livsmedlet ska användas, till exempel "omskakas", "serveras kyld", tillagningasanvisningar, spädningsinstruktion för saft, eller användningsområde för nydanande produkter.

10. Eventuella frivilliga uppgifter: till exempel "kan innehålla spår av", frillvilliga märkningar och certifieringar, fantasinamn. 

11. Eventuella närings- och hälsopåståenden: frivillig information om att ett livsmedel har ett visst hälsosamt innehåll eller vissa positiva effekter på hälsan. Regleras bland annat av förordning (EG) nr 1924/2006. 

Länkar och hänvisningar

Informationsförordningen

Livsmedelsverkets Kontrollwiki, om livsmedelsinformation och märkning med exempel och tolkningar. 

Livsmedelsverkets databas Sök näringsinnehåll

Märkning av färdigförpackade livsmedel, en handbok framtagen av Livsmedelsföretagen. 

Märk Väl, en märkningshandbok framtagen av Sveriges bagare & konditorer för märkning av bröd och konditorivaror. 

Food Labelling Information System, FLIS, EU:s kostnadsfria verktyg för märkningsstöd. 

Har du fler frågor kring märkning av dina produkter är du välkommen att kontakta branschansvariga på Eldrimner:  www.eldrimner.com/branscher/

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB