Rådgivning hos andra aktörer

Rådgivare hos andra aktörer

Här kan du finna rådgivare som kan hjälpa dig som mathantverkare att svara på frågor, ge råd, komma vidare eller ge utbildningar som kompletterar Eldrimners verksamhet.

 

Myndigheter och organisationer

Kommunen
På kommunen kontaktar du livsmedelsinspektören eller bygglovshandläggaren i för livsmedels och byggfrågor. På näringslivsavdelningen kan du ofta få råd när du möter hinder eller är osäker på hur man kan gå vidare för att etablera eller utveckla ditt företag. Vissa kommuner har en ”företagslots”, en funktion på näringslivsavdelningen som kan sammankalla möten med olika avdelningar på kommunen som behövs för att din process ska gå framåt på lämpligt sätt. Kommunen kan även ha tillfälliga utvecklingsprojekt som är till för små företag.

Regionen
Landstingen har succesivt bytts ut till regioner. Där sker en viss del av handläggning av stöd och landsbygdsutveckling. Hos dem kan du hitta företagsstöd, checkar för fortbildning, stöd för samarbeten mm.

Länsstyrelsen
På Länsstyrelserna handläggs stöd till företag i länet. På deras hemsida kan du titta både under Lantbruk/landsbygd samt under Näringsliv. Kriterier för stöd varierar lokalt och över tiden. Det är vanligt att man måste söka stödet först innan man börjar köpa tjänster och varor. Stöd som ofta finns är investeringsstöd vid nybyggnation eller utbyggnad, stöd för miljöinvesteringar, restaurering av kulturbyggnader mm.  http://www.lansstyrelsen.se/

Verksamt.se
En hemsida för företag i Sverige, framför allt i uppstartningsskedet. En sida med samlad information om att starta, driva, utveckla och avveckla företag. Flera svenska myndigheter ingår. Här finns korta informationsfilmer och förenklade verktyg för att tex registrera sitt företag. www.verksamt.se

Skatteverket
Skatteverket är känt som den myndighet som utvecklats mycket på senare år gällande information och tillgänglighet. Läs under fliken Företag. Om du skaffar ett konto på Mina sidor och har Bank ID kan du göra många saker via internet och få överblick. Skatteverket har regelbundna informationsträffar där de har sina kontor. www.skatteverket.se

Hushållningssällskapen
Jobbar regionalt och har lite olika tyngdpunkt i olika län. Har sedan lång tid arbetat med rådgivning och landsbygdsutveckling. Exempel på rådgivare:  byggrådgivare, energirådgivare, matkonsulter,  ekonomirådgivare, företagsutvecklare, landsbygdsrådgivare. www.hushallningssallskapet.se

LRF regional verksamhet
Driver regional utveckling och har ibland utvecklingsprojekt inom matförädling. www.lrf.se

LRF konsult
Har omfattande redovisnings- och rådgivningsverksamhet i hela landet. Erbjuder tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.  www.lrfkonsult.se

ALMI
Rådgivning, lån, riskkapital och mallar. På hemsidan kan du hämta mallar för budget, affärsplan. www.almi.se

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB