Andra lokala matprojekt

Regionala projekt i Sverige

Har ditt län eller region ett regionalt matprojekt? Där jobbar man med olika fokus under olika perioder. Projektägare kan vara Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, LRF, kommuner, den regionala turistorganisationen eller andra. Innehållet kan vara destinationsutveckling, kurser och workshops, studieresor, affärsutveckling, specifika insatser för ekologisk produktion mm.

En del projekt finns över en längre tid, andra är mer temporära. Listan nedan är inte komplett och uppdaterades senast januari 2020. Kontakta en lokal aktör inom landsbygd/mat/jordbruk i ditt område och fråga om de vet mer.

Hallands matgille  
http://www.hallandsmatgille.se/
Signerat Halland är en ekonomisk förening som har ett tre-årigt projekt från 1 januari 2018. De jobbar med besöksnäringen, inspirationsdagar, konkurrenskraftiga företag och analys av behov hos företagen.

Fjärdhundraland  - Roslagen
https://www.fjardhundraland.se/

Lokalproducerat i Väst – Västra Götalands regionen
http://lokalproducerativast.se/

Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen
https://hushallningssallskapet.se/?projekten=matkompetenscentrum-jamtland-harjedalen

MatLust - Stockholms län och vissa angränsande kommuner
www.matlust.eu

Matvärden – MatVärden, mat och dryck i Gävleborg
http://matvarden.se

NIFA i Värmland AB – Mat och dryck i Värmland.
www.nifa.se

Smaka på Skåne 
http://www.smakapaskane.se/

Sörmlands matkluster 
http://matkluster.se

Östgötamat - ekonomisk förening och portal
http://www.ostgotamat.se

 

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB