Andra lokala matprojekt

Sammanställda av Eldrimners Anna Berglund.

Regionala projekt i Sverige

Har ditt län eller region ett regionalt matprojekt? Där jobbar man med olika fokus under olika perioder. Projektägare kan vara Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet, LRF, kommuner, den regionala turistorganisationen eller andra. Innehållet kan vara destinationsutveckling, kurser och workshops, studieresor, affärsutveckling, specifika insatser för ekologisk produktion mm.

En del projekt finns över en längre tid, andra är mer temporära. Listan nedan är inte komplett och uppdaterades senast mars 2018. Kontakta en lokal aktör inom landsbygd/mat/jordbruk i ditt område och fråga om de vet mer.

Lokalproducerat i Väst – Västra Götalands regionen
http://lokalproducerativast.se/

Fjärdhundraland  - Roslagen
https://www.fjardhundraland.se/

Smaka på Skåne
http://www.smakapaskane.se/

Projekt MatLust - Stockholms län och vissa angränsande kommuner
www.matlust.eu

NIFA i Värmland AB – Mat och dryck i Värmland.
www.nifa.se

Matvärden – MatVärden, mat och dryck i Gävleborg

http://matvarden.se

Hallands matgille 
Ingen hemsida ännu. Signerat Halland är en ekonomisk förening som har ett tre-årigt projekt från 1 januari 2018. De jobbar med besöksnäringen, inspirationsdagar, konkurrenskraftiga företag och analys av behov hos företagen.

Sörmlands matkluster
http://matkluster.se
 

Östgötamat - ekonomisk förening och portal
http://www.ostgotamat.se

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB