Tio tips till dig som vill bli mathantverkare

Tio tips till dig som vill bli mathantverkare

Eldrimner erbjuder en rad olika kurser för att hjälpa dig komma igång med ditt företag. I Mathantverk för Nystartare och Yrkehshögskoleuttbildningen i mathantverk som Eldrimner arrangerar tas alla nedanstående ämnen upp. Inom övriga delar av kursverksamheten, finns delar av innehållet med. Eldrimner erbjuder förutom kursverksamhet även rådgivning där du kan få tips från aktiva mathantverkare.

 

Tio tips för blivande mathantverkare

  1. Utveckla din idé
  2. Skapa produkter av god kvalitet
  3. Ha koll på livsmedelssäkerhet och regler
  4. Hyr, renovera eller bygg en livsmedelslokal
  5. Tänk igenom var du ska sälja dina produkter
  6. Räkna på din verksamhet
  7. Läs på om förpackningar och märkning
  8. Tänk igenom din marknadsföringsstrategi
  9. Skapa en fördelning mellan att göra själv, anställa eller köpa in
  10. Hämta inspiration från andra

 

1. Utveckla din idé

Vad har du för idé om mathantverk? Fundera, diskutera och utveckla din idé för ett mathantverksföretag. Affärsplaner, visioner, SWOT-analyser; ja, metoderna är många för att utveckla din idé. Flera olika organisationer har filmer, mallar och stöd som du kan ta hjälp av. Här är några exempel:
Att starta ett företag, Verksamt
Utbildning i gröna näringar, LRF
Startseminarier, Almi

2. Skapa produkter av god kvalitet

Att skapa mathantverksprodukter kräver gedigna kunskaper. Att gå på kurs, se film, praktisera, läsa böcker; sätten att lära sig är många och inte minst behövs övning, övning och åter övning. Kunskapen om att skapa unika kvalitetsprodukter är oerhört central och helt avgörande för din möjlighet att lyckas med ditt företag. 

Läs mer om Eldrimners kurser här
Läs mer om Eldrimners rådgivare här
T
itta på Eldrimners filmer
Läs mer och beställ Eldrimners böcker

Prenumerera på Eldrimerns nyhetsbrev
​Kunskapsbank bär-, frukt och grönsaker, mejeri, charkuteri, bageri, fiskförädling

Annonser på Eldrimners hemsida
Branschriklinjer inom samtliga branscher
Utrustning och och ingredienser bagerimejericharkuteribär-, frukt-, och grönsaksförädling

För att få en bra kvalitet på produkten behöver du en bra råvara. Egen råvara eller goda kontakter med råvaruproducenter gör att du får koll på råvaran. På Eldrimners hemsida kan du annonsera för att hitta personal eller råvaror. Eldrimner hade en mathantverksturné om råvaror och samma år var det Saeimner med tema om råvaror. 
Artiklar om råvaror 

​Du kan utveckla dina produkter genom att vara med på SM i Mathantverk där du får en bedömning av de inlämnade produkterna. 
SM i Mathantverk

3. Ha koll på livsmedelssäkerhet och regler

När du ska starta ett mathantverksföretag så behöver du kunskap om livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftning. Som företagare är du ansvarig för att dina produkter hanteras på ett säkert sätt; lagstiftningen är till för att skydda konsumenterna. Alla livsmedelsföretag måste vara registrerade hos eller godkända av en kontrollmyndighet.

Läs mer om livsmedelssäkerhet
Rådgivare om livsmedelssäkerhet
Branschriktlinjer

Det kan vara en rad olika myndigheter du behöver ha kontakt med i uppstarten av ett företag. Kommunen eller Livsmedelsverket ger tillstånd att bedriva verksamheten, men det är många fler myndigheter du behöver ha kontakt med, beroende på vilken verksamhet du bedriver. Läs mer

Om du vill skaffa djur och är nybörjare inom djurhållning bör du skaffa dig kompetens om djurhållning, djurskyddslagen och djurvälfärd. Läs mer

4. Hyr, renovera eller bygg en livsmedelslokal

För att kunna tillverka mathantverksprodukter behöver du lämpliga lokaler för ändamålet. Det viktigaste är att du kan tillverka säkra produkter i lokalerna och att lokalen möjliggör ett bra flöde i din produktion. Vissa mathantverkare kan hyra in sig hos andra företag, andra bygger om en befintlig lokal och en del bygger en helt ny byggnad. Du kan få råd från Eldrimners rådgivare och du kan söka information från din kommun om krav på lokaler. 
Eldrimners rådgivare om lokaler
Exempel från en kommun om råd om lokaler

5. Tänk igenom var du ska sälja dina produkter

Mathantverkare säljer ofta sina produkter med inga eller få mellanhänder. Det är vanligt att sälja mathantverksprodukter i en gårdsbutik eller via marknader. Olika digitala kanaler exempelvis REKO-ringar eller köttlådor ökar också i popularitet. Att sälja till restauranger är också vanligt hos mathantverkare. Några mathantverkare levererar sina produkter till stora livsmedelskedjor, men då behövs många gånger en IP-certifiering.
REKO-ringar
Stor framgång för rekoringar i Finland

6. Räkna på din verksamhet

Du behöver inte vara en utbildad ekonom för att bli företagare, men däremot behöver du sätta dig ner och räkna på din verksamhet. Arbetet med budget och bokslut är viktigt för din planering av verksamheten och för att kunna deklarera och betala skatt, men det är minst lika viktigt för förståelsen av hur ens eget företag fungerar. Går företaget ihop? Finns det utrymme för att ta ut en vinst? Vilka investeringar kan jag göra och vilka investeringar måste jag skjuta framåt. 

Kalkyler för mathantverkare, Tidningen Mathantverk, nr 1 2017
Prissättning, en hjälp för att sätta ditt pris på produkten

7. Läs på om förpackningar och märkning

Det krävs ofta en förpackning för att bevara en mathantverksprodukts fina kvalitet. Det är viktigt att välja en förpackning tillverkad av ett material som har rätt egenskaper för den aktuella matprodukten. Förpackningar har många uppgifter, bland annat att skydda produkten och att förmedla information. Du behöver både en korrekt innehållsförteckning och ibland en näringsdeklaration. Om din verksamhet fyller, säljer eller förpackar produkter i Sverige omfattas företaget sannolikt av producentansvaret och då ska man anmäla sig förpackningsprodcent hos Naturvårdsverket. Mer information om detta finner du i länken nedan.

Vägen bort från plasten
Förpackningar
Märkningsregler
Informationsförordningen, Tidningen Mathantverk, nr 1, 2017
Etiketter checklista

Producentansvar för förpackningar (naturvardsverket.se)

8. Tänk igenom din marknadsföringsstrategi

Hur ska kunderna hitta dig och vilja köpa dina produkter? Har du en tydlig hemsida eller en Facebooksida eller väljer du att enbart finnas på Instagram? Finns du med på mathantverk.se?

Informationen på hemsidan behöver ofta inte vara så omfattande, men en kort beskrivning av verksamheten, öppettider, vem som driver verksamheten och vilka produkter som finns och var man kan köpa dem är en start.
Tips till din hemsida, www.driva-eget.se

9. Skapa en fördelning mellan att göra själv, köpa in eller anställa

En utmaning är att inte arbeta för mycket. Det kan vara svårt att hinna med allt som ska göras i företaget. Detta gäller inte minst när du startar din verksamhet. Att anställa någon kan vara ett stort steg, men kan betyda mycket för produktionen. Du kan också bestämma dig för att köpa in produkter eller tjänster även om du inte anställer personal.
Att anställa personal

10. Hämta inspiration från andra

Det finns många andra mathantverkare att inspireras av. För att hitta mathantverkare i Sverige kan du leta på mathantverk.se . Ett tips är att inte enbart titta på företag i din egen bransch, utan hämta inspiration från alla möjliga företag. Du kan också hitta bra information på andra mathantverkares hemsidor och Facebook-sidor.
Det finns också andra som arrangerar utbildningar som kan vara värdefulla för din utveckling som företagare. Det finns också många andra matprojekt i Sverige, några av dem hittar du här. Du kan möta andra mathantverkare på Saerimner och på SM i Mathantverk. På Eldrimners mathantverksturnéer kan du också få inspiration och träffa andra mathantverkare. 

Använd föreningar, projekt, kurser och nätverk för att få tips och ny energi. Mathantverkare ser ofta varandra som kollegor hellre än konkurrenter. Du kanske kan dela en utrustningsdetalj med någon eller sälja åt varandra på marknader.

www.webb-kurser.se finns bland annat Anne Ribjers föreläsning Vällingresan där hon delar med sig av sina erfarenheter som företagare och mathantverkare på landsbygden.

I Jämtland jobbar Länsstyrelsen och Torsta med kompetensutveckling för företag på landsbygden inom besöksnäringen. Ladda ner broschyr. (PDF)

     

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB