Yrkeshögskole-utbildning i Mathantverk

 

Eldrimner ansöker om ny yrkeshögskoleutbildning

Nu ansöker Eldrimner på nytt om att i samarbete med Torsta AB ordna yrkeshögskoleutbildning i mathantverk. 

Eldrimner har tidigare under flera år utbildat mathantverkare på en ettårig yrkeshögskoleutbildning, men hösten 2022 ställdes utbildningen in på grund av få sökande.
– Vi har analyserat varför söktrycket sjönk och har nu uppdaterat utbildningen. Förhoppningsvis är den nu mer attraktiv för den som vill utbilda sig till mathantverkare samtidigt som den uppfyller mathantverksföretagens behov av utbildad personal, säger Katrin Sahlin, som arbetar som utbildningsledare på Eldrimner.

Om Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Eldrimner och Torsta AB utbildningen kan den tidigast starta hösten 2024.

– Fram till dess rekommenderar vi varmt Eldrimners starta eget-utbildningar och hoppas att de kan vara ett alternativ för den som vill utbilda sig inom mathantverk, säger Katrin. 

Utbildningarna Starta eget hantverksbageri och Starta eget mathantverksföretag med inriktning mejeri och charkuteri startar i slutet av augusti. Dessa har reducerad kursavgift, med anledning av lågkonjunkturen. Läs mer.  

Yrkeshögskole­utbildning i mathantverk

Utbildningsledare

Katrin Sahlin

010–225 34 64 
katrin.sahlin@eldrimner.com

 

Våren 2024 planeras en starta eget-utbildning med inriktning bär-, frukt- och grönsaksförädling.

Den 14 februari skickade Eldrimner tillsammans med Torsta AB in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få bedriva en kortare YH-utbildning. Om ansökan beviljas kommer vi att vårterminen 2024 att erbjuda utbildningen Mathantverk – hållbar företagsutveckling inom bär-, frukt- och grönsaksförädling

Utbildningen är 40 YH-poäng, genomförs på halvfart och till stor del via distans men praktiska utbildningsmomenten genomförs i Eldrimners lokaler. Utbildningen kommer att vara flexibel för att de studerande exempelvis ska kunna arbeta under sin studietid och utbildningen är studiemedelsberättigad. 

I maj kommer besked om ansökan beviljats.
– Vi ser med spänning fram emot ett positivt beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan. För branscherna bageri, charkuteri och mejeri kommer vi att skicka in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan i juni, säger Eldrimners utbildningsledare Katrin Sahlin. Den kortare YH-utbildning, Mathantverk – hållbar företagsutveckling inom bär-, frukt- och grönsaksförädling, som Eldrimner i våras ansökte om att få bedriva blev tyvärr inte beviljad.

För frågor om YH-utbildningar kontakta Katrin Sahlin via e-post: katrin.sahlin@eldrimner.com.

Ingen yrkeshögskoleutbildning i mathantverk vid Eldrimner hösten 2022

Eldrimner har tvingats att fatta beslutet att ställa in yrkeshögskoleutbildningen i mathantverk som skulle ha startat hösten 2022.

Orsaken är det låga antalet ansökningar. Vid ansökningstidens slut den 15 maj hade totalt 36 ansökningar kommit in, att jämföra med cirka 100 våren 2021. Ungefär hälften av årets sökande uppfyller ansökningskraven.

Utfallet från våra tidigare yrkeshögskoleomgångar visar att drygt hälften av de som erbjuds plats tackar nej och även efter utbildningsstart förekommer avhopp. – Vår uppskattning är därför att vi inför hösten som bäst skulle kunna fylla knappt hälften av utbildningsplatserna, konstaterar Olle Karlsson som är verksamhetschef på Eldrimner och Katrin Sahlin, som är utbildningsledare på Eldrimner.

– Vi behöver nu analysera varför söktrycket sjunkit och vad vi kan göra för att komma tillbaka med en ny, uppdaterad utbildning som är attraktiv för den som söker och uppfyller mathantverkets behov av utbildad personal, säger Olle och Katrin.

 

Har du frågor? Kontakta Olle eller Katrin.

Olle Karlsson, Verksamhetschef, 010-225 36 32, olle.karlsson@lansstyrelsen.se 
Katrin Sahlin, Utbildningsledare, 010 - 225 34 64, katrin.sahlin@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB