Yrkeshögskole-utbildning i Mathantverk

Eldrimner erbjuder ettårig yrkeshögskole­utbildning i mathantverk

Du lär dig att skapa produkter med smak, kvalitet och identitet. Du jobbar i huvudsak med lokala råvaror och i mindre skala. Du tillverkar produkter med respekt för naturen, djuren och människor, utan onödiga tillsatser; produkter som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan.

Under utbildningen väljer du en av de fyra valbara inriktningarna: 
mejeribagericharkuteri eller bär-frukt- och grönsaksförädling.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och i teoretiska ämnen som livsmedelskemi, HACCP, kalkylering, marknadsföring och försäljning; allt ur ett mathantverksperspektiv.

Hälften av utbildningen är förlagd till etablerade mathantverksföretag både nationellt och internationellt. Att göra praktik (LIA - lärande i arbete) inom valt hantverksområde är viktigt, under praktiken finns möjlighet att delta i hela verksamheten. Du som studerande kan själv välja dina praktikplatser med stöd av utbildningsledaren. 

Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Tack vare etablerade samarbeten har vi representanter från mathantverksbranschen som deltar i utbildningens ledningsgrupp, leder kurser och tar emot studerande på LIA.

Efter utbildningen kan du antingen söka jobb på ett mathantverksföretag eller själv starta företag inom mejeri, charkuteri, bageri eller egen förädling av bär, frukt eller grönsaker.

Yh-utbildningen anordnas gemensamt av Torsta AB och Eldrimner.            

Utbildningen bedrivs i Eldrimners lokaler i Ås, 1 mil nordväst om Östersund. Här pågår även många av Eldrimners kortare kurser och utbildningar vilket skapar en levande och kreativ miljö där du träffar många nya kollegor i branschen. 

Se en film som visar YH-elevernas vardag i Eldrimners lokaler:
https://www.youtube.com/watch?v=CQ6N-3HWFQk&t=2s

Fakta

  • Studiestart: augusti 2022
  • Utbildningstakt: heltid, 200 YH-poäng, 40 veckor varav 20 veckor arbetsplatsförlagt lärande. 
  • Antal elever: 20, riksintag
  • Utbildningsort: Ås, Jämtland
  • Förkunskapskrav: Gymnasieutbildning (eller likvärdig kompetens) och livsmedel- och näringskunskap (eller likvärdig kompetens). 
  • Ekonomi: Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande
  • Utbildningsanordnare: Torsta AB
  • Genomförs av: Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk 

Torsta AB

Nya Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Här finns utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Torsta arbetar med företags- och landsbygdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.

Eldrimner

Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, hjälper mathantverkare – i starten såväl som i utvecklingen av företaget – genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att det svenska mathantverket ska blomstra.

Yrkeshögskole­utbildning i mathantverk

Utbildningsledare

Katrin Sahlin

010–225 34 64 
katrin.sahlin@eldrimner.com

 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB