Lammslakt på Lindås Lamm

Lär dig det viktigaste kring slakt av lamm i teori och praktik.

Det här är en intensivkurs om lammslakt, i en liten grupp deltagare. Kursen börjar med teori om slakthygien och bedövningskvalité, vilket är parametrar som är betydelsefulla för köttkvalité samt HACCP och egenkontrollprogram, samt teoretisk och praktisk genomgång om slaktmognadsbedömning och bultpistolhantering inför nästa dags slakt. På slaktdagen får du även närvara vid Livsmedelsverkets kontroll. Efter att du har sett bedövning och avblodning sköter du, under handledning, alla följande moment själv. Avslutningsvis görs gemensam klassificering av slaktkropparna.

Kurslärare är den mycket erfarna Elsa Lund Magnussen på Lindås Lamm, en gård med lammuppfödning, slakteri och gårdsförsäljning nordöst om Karlstad, samt slaktaren Per Lindberg. Elsa är en av Eldrimners rådgivare och är aktiv medlem i Eldrimners branschråd för Gårdsslakt och Chark.

Kursen har inga förkunskapskrav, men det uppskattas om du redan har kompetensbevis slakt.

Kursen hålls på Lindås Lamm, Lindås 305, 655 94 Karlstad. En vägbeskrivning och karta hittar du här: karta till Lindås Lamm

Boende ordnar och betalar du själv. Vi rekommenderar Ölme Prästgård Gästgiveri, Kristinehamn www.olmeprastgard.se 

Lammslakt på Lindås Lamm

  •  Specialkurs
  •  25–26 augusti 
  •  Lindås Lamm, Karlstad, Värmland
  •  3 000 kr + moms
  •  Anmälan senast 6 juni
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Katrin
Katrin Schiffer

010 - 225 34 24
katrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB