Ostlagring

Nu djupdyker vi i temat ostlagring! Under tre dagar får vi praktiska tips kring hanteringen av olika osttyper i lagret.

Nu djupdyker vi i temat ostlagring! Under tre dagar får vi praktiska tips kring hanteringen av olika osttyper i lagret, vad som menas med en bra och normal utveckling och hur vi bedömer och hanterar problem i vår lagring. Vi lär oss hur vi kan tänka i utvecklingen av smaker i vår ost, hur vi tidigt kan hantera ”ostens beteende” för att planera vår lagring för en ultimat produkt vid försäljning.

Vi går också igenom olika typer av lagringslokaler, diskuterar problem och problemlösning.

På kursens första dag ystar vi två versioner av mjuk ost, en för längre lagring och en för kortare lagring. Vi följer sedan dessa ostar under sina första dagar i lager. Vi kommer också att behandla olika osttyper i olika stadier av lagring. Deltagare välkomnas varmt att ta med egna ostar, både lyckade ostar och problemostar.

I kursen ingår också förpackningskunskap, vi tittar på material som lagrar och bevarar osten på bästa sätt.

Vi ägnar också tid till att diskutera deltagarnas egen lagring.

Kursens lärare, Michel Lepage är mycket kunnig och erfaren gårdsystningsrådgivare från södra Frankrike som Eldrimner har samarbetat med i drygt 20 år. Michel har en gedigen utbildning inom ystning och mejeri samt erfarenheter från både industri- och hantverksmässig produktion. Michel har arbetat professionellt som rådgivare sedan 1984 och är anlitad världen över. Han har också arbetat fram AOC-märkningar (Frankrikes motsvarighet till skyddade ursprungsbeteckningar) för Banon-osten och Cabecou d'Autan.

Kursen tolkas till svenska av Eldrimners personal.

Kursen är en del av vår yrkeshögskoleutbildning. Du läser kursen till­sammans med våra yrkeshögskolestudenter.

Mer information kring kursen kommer i bekräftelse per mejl när sista anmälningsdag passerat.

Praktiska tips kring resa och boende

Ostlagring

  •  Fördjupningskurs
  •  4 - 6 februari
  •  Eldrimner, Ås, Jämtland
  •  3 600 kr + moms
  •  Anmälan senast 13 januari
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Sofia
Sofia Ågren

010 - 225 32 55
sofia@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB