Delikatesskonserver

Kurs för dig som vill göra steriliserade helkonserver, till exempel soppor och grytor.

Denna kurs riktar sig till dig som vill göra steriliserade helkonserver, så som soppor och grytor.

Huvudfokus ligger på produkter av vegetabilier, men om intresse finns hos deltagarna kan även produkter med kött behandlas. Vid de teoretiska momenten får du lära dig varför sterilisering väljs som konserveringsmetod, vilka olika produkter som är lämpliga att tillverka, samt genomgång av steriliseringsutrustningen, en så kallad autoklav.

Under de praktiska momenten blir det tillverkning av soppor och grytor av främst grönsaker och baljväxter. Du får sedan se hur det går till att använda autoklaven för att sterilisera och göra dessa produkter till helkonserver. Det blir också genomgång av stabilitetstest för att verifiera konserveringen.

Kursledare är Guillaume André, som är livsmedelingenjör på utbildningscentret CFPPA i Florac i Frankrike och har mångårig erfarenhet av utbildning inom livsmedelsförädling. Kursen tolkas från franska till svenska.

Du läser kursen tillsammans med våra yrkeshögskolestudenter.

Kurstider: 8.30-16.30 båda dagarna.

Delikatesskonserver

  •  Grundkurs
  •  11-12 april
  •  Eldrimner, Ås, Jämtland
  •  2400 kr + moms
  •  Anmälan senast 25 mars
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Catrin

Aksel Ydrén

010-225 34 33
aksel@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB