Sikhåvning och förädling av sik

Under denna kurs får du lära dig håva och förädla sik. Sikhåvning har gamla traditioner och var förr en vanlig fiskemetod.

Under den första kurskvällen åker vi till ett av Jämtlands många vattendrag där kursdeltagarna själva med hjälp av håv, vadarstövlar och pannlampa får pröva sin fiskelycka.

Dag två ägnar vi oss åt förädling av siken, från tillvaratagning av rom till grunderna i varmrökning, gravning och andra former av förädlade produkter. Vi går igenom hantering från färsk råvara till färdig produkt. Kursen är främst praktiskt inriktad.

Fika, fiskekort och utrustning ingår i kursavgiften men lunch bekostas av deltagarna själva.

Datum:
Torsdag 28 oktober kl 18.30- ca 22.00
Fredag 29 oktober 9.30-17.00

Res- och boendetips: hitta till Eldrimner samt tips på boende

Sikhåvning och förädling av sik

  •  28 oktober kl 18.30- ca 22.00 , 29 oktober 9.30-17.00
  •  Eldrimner, Ås, Jämtland
  •  2600 kr + moms 
  •  Anmälan senast 20 oktober
  •  Anmälan via extern länk

Kursansvarig

Aksel
Aksel Ydrén

010 - 225 34 33
aksel@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB