Försäljning i Frankrike

Få inspiration och kunskap om alternativa försäljningsmetoder där producent och konsument är nära knutna till varandra.

För dig som är producent är det här ett tillfälle att samla inspiration och möta och djupdyka i olika typer av försäljningsmetoder som alla har det gemensamt att de bygger på en nära koppling mellan producent och konsument. Resan är branschöverskridande.

Under två av dagarna gör vi besök i trakten av Lyon för att de övriga dagarna röra oss i trakten av Grenoble och nordöst upp mot Savojen. Vi besöker såväl butiker där flera producenter gått ihop i kooperativ för att sälja sina produkter som producenter som på olika sätt säljer sina produkter direkt på gården.

Vi kommer också att besöka företag som är nära knutna till sina konsumenter via AMAP som står för Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. Det är ett system där konsumenter stöder och främjar den lokala livsmedelsproduktionen på landsbygden. AMAP innebär att konsumenter och producenter knyter nära band genom ett prenumerationssystem som förutom försäljning av produkter även omfattar ett utökat åtagande från konsumenten i form av arbetsinsats samt ett delande på de risker och fördelar som kan uppstå under en säsong.

Vi passar också på att få en inblick i GAEC, en bolagsform som bygger på delägarskap mellan flera jordbrukares verksamheter. GAEC-bolag gör det möjligt för delägarna att utföra ett gemensamt arbete med förutsättningar jämförbara med dem som råder i familjeföretag där en del är gemensam försäljning av det som produceras i bolaget.

Vidare kommer vi att besöka och prova olika gårdsrestauranger och restauranger som drivs eller arbetar med lokala producenter. Genom att alla våra måltider och vissa övernattningar förläggs till studiebesök kan vi utlova ett späckat schema med många spännande besök!

Studiebesöken tolkas till svenska.

Resa: Vi flyger från Stockholm, Arlanda den 21 maj kl. 10.40 och landar i Lyon kl. 15.15. Hemresan går från Lyon den 24 maj kl. 14.05 med ankomst Stockholm, Arlanda kl. 19.30. 

Kostnad: 9 000 kr + moms. Priset inkluderar flygresan tur och retur Arlanda, transporter under resan, boende och helpension.

Boende: Observera att boendet sker företrädesvis i tvåbäddsrum. Någon av nätterna övernattar vi på gård med bo-på-lantgårdstandard vilket kräver en viss flexibilitet och kan innebära flerbäddsrum. Vi försöker givetvis tillgodose allas önskemål men vill uppmärksamma er på detta.

Anmälan är bindande. Meddela eventuell specialkost i samband med bokningen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan om antalet anmälda deltagare understiger 12 personer vid sista anmälningsdatum. Max 17 deltagare.

Studieresa till Frankrike

  •  Studieresa
  •  21 - 24 maj
  •  Auvergne - Rhône Alpes, Frankrike
  •  9 000 kr + moms
  •  Sista anmälningsdag 12 april
  •  Anmälan är stängd

Kontaktperson

Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57
aleksandra@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB