Bageri

Du som väljer inriktning bageri på Eldrimners YH-utbildning i Mathantverk ges kunskaper om det praktiska arbetet som hantverksbagare.   

Yh-utbildningen med inriktning på bageri är till för dig som vill jobba i hantverksbageri eller driva eget hantverksbageri. Du har en gärna en bakgrund där du jobbat med eller utbildat dig inom livsmedelsområdet. Du behöver inte ha förkunskaper inom bageri för att läsa utbildningen. De flesta som går utbildningen har flera jobberbjudanden att välja mellan efter examen.

Kurser med den valda inriktningen

Produktionsteknik (48 p)

Under läsåret studerar du i Eldrimners bageri under sju veckor. Där lär du lär dig grunderna inom olika områden av hantverksbageriet.  I Eldrimners bageri bakar vi med mjöl utan tillsatser som har naturliga variationer. Du lär dig hantera ett naturligt mjöl och producera ett varierat brödsortiment med olika surdegsmetoder eller små mängder jäst. Du lär dig också olika tekniker för bullar och produkter av kavlade degar som croissant och pain au chocolat. Du får prova olika surdegsmetoder att jobba små mängder jäst.

Lärande i arbete, LIA (100 p)

Kunskaperna från Eldrimners bageri tar du med dig och förfinar på de 20 praktikveckor, fördelat på fem praktikperioder, som utgör halva utbildningen. Du gör praktik på hantverksbagerier någonstans i Sverige, eller för den delen någon annanstans i världen. Några av våra praktikanter har valt att förlägga en eller flera av sina praktikperioder utomlands. Hittills har vi haft praktikanter i Frankrike, Storbritannien, Polen, Danmark, Norge och USA. Under praktiken får du även mängdträning och uppleva hur det är att jobba i mathantverksföretag, med allt från råvaror, tillverkning och lokaler till försäljning med mera.

Examensarbete (10 p)

Kursen i examensarbete avslutar hela din utbildning och består huvudsakligen av att du gör ett projekt där du utvecklar en egen produkt.

Ladda ner pdf med information om inriktningen bageri HÄR

Kurser för alla inriktningar

Under utbildningen ingår flera teoretiska ämnen som är specialdesignade för dig som vill jobba inom mathantverksvärlden. Kurserna ger dig kunskap inom både lagstiftning, hur du kan sälja dina produkter och grundläggande kemi och mikrobiologi.

Ekonomi och entreprenörskap för mathantverkare (12 p)
I kursen får du grundkunskaper i ekonomi för att kunna planera, följa upp och ta fram underlag för det egna företaget. Den ger kunskap om hur man arbetar med olika modeller för prissättning. Du får hjälp att ta kunna ta fram en enklare budget för ett företag.

Mathantverk och Marknadsföring (11,5 p)
Kursen behandlar vad mathantverk är och hur du kan lyfta fram värdet av mathantverk. Det ingår hur du tar fram en marknadsföringsplan genom att börja i en vision och en affärsidé. Du får kunskap om olika sätt att sälja dina produkter. Kursen tar också upp hur ett företag kan kommunicera med media och använda sociala medier.

Livsmedelssäkerhet (7,5 p)
Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om livsmedelslagstiftningen. En stor del av kursen ägnas åt egenkontrollprogram inklusive HACCP. Du lär dig att utforma rutiner och analysera faror för livsmedelsprodukter och utifrån dem kunna konstruera en egen HACCP-plan.

Livsmedelskemi och mikrobiologi för mathantverkare (6 p)
Kursen ger grundläggande kunskaper i livsmedelskemi och mikrobiologi för att du skall kunna få en grund inför de praktiska kurserna inom det område du valt. Du får exempelvis lära dig om vilka mikroorganismer och hur dessa kan gynnas eller motverkas för att kunna tillverka av säkra produkter.

Byggnader och livsmedelslokaler, (5 p)
Under kursen får du lära dig de krav som ställs på förädlingslokaler, dels utifrån den lagstiftning som finns, dels utifrån att du ska kunna arbeta rationellt med mathantverk. Det ingår allt från idéfas med planering av bygglov till projektering och upphandling av färdig byggnad. Du får göra en planskiss över flöden av råvaror, produkter, personal och eventuella kunder.

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB