Bär-, frukt- och grönsaksförädling

Du som väljer inriktningen bär-, frukt- och grönsaksförädling på Eldrimners YH-utbildning i mathantverk ges kunskaper om olika former av förädling av bär, frukt och grönsaker.

Du som går inriktningen har som mål att kunna bli anställd i eller starta ett eget mathantverksföretag som till exempel producerar sylt, saft, inlagda eller mjölksyrade grönsaker eller torkade produkter. Inriktningen förmedlas i olika delar av utbildningens kurser, där du under kursen Produktionsteknik får med dig det grundläggande om olika produkttyper, för att sedan praktisera och fördjupa dig under praktiken hos olika mathantverksföretag.

Kurser med den valda inriktningen

Produktionsteknik (48 p)

Kursen är fördelad över motsvarande sju veckor av utbildningen och består av teoretisk och praktisk undervisning och självständigt praktiskt arbete under handledning.  En del av tiden är avsatt för eget arbete med inlämningsuppgifter. Kursen ger dig grunderna om tillverkning av olika typer av produkter av svenska bär, frukt och grönsaker. De produkttyper som behandlas är:

  • kokade bär- och fruktprodukter, som sylt, marmelad, gelé och chutney
  • mjölksyrade och inlagda grönsaker
  • pastöriserade drycker av bär och frukt, som must, nektar, saft och glögg
  • torkade produkter av bär, frukt och grönsaker.

Totalt ägnas 1–3 dagar till respektive produkttyp. För de olika produkttyperna lär du dig om råvaruhantering, tillverkning och konservering, utrustning, hygien och märkning.

Lärande i arbete, LIA (100 p)

Under fem perioder på mellan tre till fem veckor vardera är du ute på praktik, så kallad LIA. Du väljer och ordnar själv praktik på de mathantverksföretag du vill praktisera hos, i Sverige eller utomlands. Praktiken ger dig möjlighet att fördjupa dig inom de produkttyper du är mest intresserad av. Under praktiken får du mängdträning i produktionen och uppleva hur det är att jobba i mathantverksföretag, med allt från råvaror och tillverkning till städning, lokaler och försäljning.

Examensarbete (10 p)

Kursen avslutar hela din utbildning och består av att du gör ett eget projektarbete. 

Ladda ner pdf med information om inriktiningen Bär-, frukt & grönsaksförädling HÄR

Kurser för alla inriktningar

Under utbildningen ingår flera teoretiska ämnen som är specialdesignade för dig som vill jobba inom mathantverksvärlden. Kurserna ger dig kunskap inom både lagstiftning, hur du kan sälja dina produkter och grundläggande kemi och mikrobiologi.

Ekonomi och entreprenörskap för mathantverkare (12 p)
I kursen får du grundkunskaper i ekonomi för att kunna planera, följa upp och ta fram underlag för det egna företaget. Den ger kunskap om hur man arbetar med olika modeller för prissättning. Du får hjälp att ta kunna ta fram en enklare budget för ett företag.

Mathantverk och Marknadsföring (11,5 p)
Kursen behandlar vad mathantverk är och hur du kan lyfta fram värdet av mathantverk. Det ingår hur du tar fram en marknadsföringsplan genom att börja i en vision och en affärsidé. Du får kunskap om olika sätt att sälja dina produkter. Kursen tar också upp hur ett företag kan kommunicera med media och använda sociala medier.

Livsmedelssäkerhet (7,5 p)
Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om livsmedelslagstiftningen. En stor del av kursen ägnas åt egenkontrollprogram inklusive HACCP. Du lär dig att utforma rutiner och analysera faror för livsmedelsprodukter och utifrån dem kunna konstruera en egen HACCP-plan.

Livsmedelskemi och mikrobiologi för mathantverkare (6 p)
Kursen ger grundläggande kunskaper i livsmedelskemi och mikrobiologi för att du skall kunna få en grund inför de praktiska kurserna inom det område du valt. Du får exempelvis lära dig om vilka mikroorganismer och hur dessa kan gynnas eller motverkas för att kunna tillverka av säkra produkter.

Byggnader och livsmedelslokaler, (5 p)
Under kursen får du lära dig de krav som ställs på förädlingslokaler, dels utifrån den lagstiftning som finns, dels utifrån att du ska kunna arbeta rationellt med mathantverk. Det ingår allt från idéfas med planering av bygglov till projektering och upphandling av färdig byggnad. Du får göra en planskiss över flöden av råvaror, produkter, personal och eventuella kunder.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB