Mejeri

Du som väljer inriktning mejeri på Eldrimners YH-utbildning i Mathantverk ges kunskaper om det praktiska arbetet som hantverkmejerist.  

Kursen ger grundläggande och specialinriktade kunskaper i hantverksmässig ystning och förädling av mjölkprodukter. Du som går inriktningen har som mål att kunna bli anställd i, eller starta ett eget mathantverksföretag som tillexempel tillverkar ost, smör eller yoghurt. Inriktningen förmedlas i olika delar av utbildningens kurser, där du under kursen Produktionsteknik får med dig det grundläggande om olika produkttyper, för att sedan praktisera och fördjupa dig under praktiken hos olika mathantverksföretag.

Kurser med den valda inriktningen

Produktionsteknik (48 p)

Kursen är fördelad över sju veckor av utbildningen och består av teoretisk och praktisk undervisning samt självständigt arbete under handledning.  En del av tiden är avsatt för eget arbete och inlämningsuppgifter. Kursen ger dig grunderna om olika typer av ostar med mögel eller andra typer av yta på ostarna. Exempel på ostar du får lära dig att göra är färskostar, mjuka ostar, blåmögelost och pressade ostar. Du får även lära dig att göra smör, yoghurt, fil och glass. I teorin under de praktiska veckorna får du lära dig mjölkens kemi och mikrobiologi, hygien, bakterier och riskbedömning, syra och mognadskulturer, lagring förpackningar och teknisk utrustning. Ekonomi, arbetsmiljö och effektiv planering är även teman som berörs.

Lärande i arbete, LIA (100 p)

Under fem perioder på mellan tre och fem veckor vardera är du ute på praktik, så kallad LIA, på olika mathantverksmejerier. Du kan själv välja vilka företag du vill praktisera hos, i Sverige eller utomlands. Praktiken ger dig möjlighet att fördjupa dig inom de produkttyper som du är mest intresserad och som du fått lära dig grunderna om under kursen Produktionsteknik. Under praktiken får du även mängdträning och uppleva hur det är att jobba i mathantverksföretag, med allt från råvaror, tillverkning och lokaler till försäljning med mera.

Examensarbete (10 p)

Kursen avslutar hela din utbildning och består huvudsakligen av att du gör ett projekt där du utvecklar en egen produkt.

Ladda ner pdf med information om inriktning mejeri HÄR

Kurser för alla inriktningar

Under utbildningen ingår flera teoretiska ämnen som är specialdesignade för dig som vill jobba inom mathantverksvärlden. Kurserna ger dig kunskap inom både lagstiftning, hur du kan sälja dina produkter och grundläggande kemi och mikrobiologi.

Ekonomi och entreprenörskap för mathantverkare (12 p)
I kursen får du grundkunskaper i ekonomi för att kunna planera, följa upp och ta fram underlag för det egna företaget. Den ger kunskap om hur man arbetar med olika modeller för prissättning. Du får hjälp att ta kunna ta fram en enklare budget för ett företag.

Mathantverk och Marknadsföring (11,5 p)
Kursen behandlar vad mathantverk är och hur du kan lyfta fram värdet av mathantverk. Det ingår hur du tar fram en marknadsföringsplan genom att börja i en vision och en affärsidé. Du får kunskap om olika sätt att sälja dina produkter. Kursen tar också upp hur ett företag kan kommunicera med media och använda sociala medier.

Livsmedelssäkerhet (7,5 p)
Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om livsmedelslagstiftningen. En stor del av kursen ägnas åt egenkontrollprogram inklusive HACCP. Du lär dig att utforma rutiner och analysera faror för livsmedelsprodukter och utifrån dem kunna konstruera en egen HACCP-plan.

Livsmedelskemi och mikrobiologi för mathantverkare (6 p)
Kursen ger grundläggande kunskaper i livsmedelskemi och mikrobiologi för att du skall kunna få en grund inför de praktiska kurserna inom det område du valt. Du får exempelvis lära dig om vilka mikroorganismer och hur dessa kan gynnas eller motverkas för att kunna tillverka av säkra produkter.

Byggnader och livsmedelslokaler, (5 p)
Under kursen får du lära dig de krav som ställs på förädlingslokaler, dels utifrån den lagstiftning som finns, dels utifrån att du ska kunna arbeta rationellt med mathantverk. Det ingår allt från idéfas med planering av bygglov till projektering och upphandling av färdig byggnad. Du får göra en planskiss över flöden av råvaror, produkter, personal och eventuella kunder.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB