Studieresa till Alperna med fäbodbruk i fokus

Följ med till nordöstra Schweiz och södra Tyskland för att studera fäbodbruk.

Inom ramen för Eldrimners fäbodprojekt reser vi till Schweiz och södra Tyskland för att där studera fäbodbruket och de produkter som tillverkas. Vi intresserar oss för hur fäbodsystemen fungerar i dessa länder, vilka villkor som råder, hur produktion och produkter som ost och värdeskapande ser ut. Mer detaljerat program kommer.

Vi erbjuder den här resan i första hand till dig som redan är fäbodbrukare med mjölkförädling och för dig som arbetar på eller med fäbod eller vill bedriva fäbodbruk med mjölkförädling. I mån av plats erbjuds även andra att följa med, till exempel du som befinner dig i ett fjäll- eller skogsnära jordbruk liknande fäbodmiljön och är intresserad av mjölkförädling. Resan subventioneras och tolk och tillika ciceron är Susanne Jaeggi från Schweiz, bosatt i Norge och sedan många år charktolk på Eldrimner.

Investering: 6 500 kr + moms
Sista anmälningsdag: 30 juni 2019, bindande anmälan. Anmälan görs på Eldrimners hemsida, www.eldrimner.com/utbildning. Priset inkluderar flygresa från Stockholm t & r, boende och helpension. Det finns 16 platser.

Fäbodresa till Alperna

  •  Studieresa
  •  2 - 6 september
  •  6 500 kr + moms. (Priset inkluderar flygresa från Stockholm t & r, boende och helpension.)
  •   Anmälan senast 30 juni. 
  •  Anmälan via extern länk 

Kontaktperson

Birgitta Sundin

010-225 33 74
birgitta@eldrimner.com

Ida
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB